Αρχείο για 3 Φεβρουαρίου 2017

κορινες αγρισ

μπροστα απο τον παιδικό σταθμό της αγριάς τοποθετούνται κορίνες ώστε είναι αδύνατο για τα οχηματα να σταματησουν και να α[πβιβαστούν τα παιδ’ακια. με ποιο μελέτη γίνεται το εν λόγω εργο και δαπανώνται τόσα χρήματα?μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατι πρέπει να δυσκολέψει η πρόσβαση των νηπίων στον παιδικό σταθμό?ειναι απαρ’αδεκτο σε τέτοιες εποχ’ες να γίνονται ακόμα [...]