Αρχείο για 6 Φεβρουαρίου 2017

ΛΑΚΚΟΥΒΑ ΑΠΟ ΡΙΖΕΣ ΔΕΝΤΡΟΥ

Στην οδό Τιτάνων, λίγο μετά τη Διός έχει σχηματιστεί λακκούβα και έχει «σηκωθεί» το πεζοδρόμιο από ένα δέντρο. Το ίδιο δέντρο δημιουργεί παρόμοια προβλήματα και εντός του οικοπέδου (χώρος parking πολυκατοικίας). Παλαιότερα είχε μπαζωθεί η λακκούβα, αλλά δημιουργήθηκε ξανά.