Αρχείο για 9 Φεβρουαρίου 2017

χριστουγεννιάτικο δεντρο

Στην πλατεία στο Φυτόκο κοντά στην εκκλησία υπάρχει ακόμη Χριστουγεννιάτικο δέντρο ακόμη φωτισμένο. Προφανώς ξεχάστηκε.