Αρχείο για 6 Ιουλίου 2017

Προστατευτικό στο πεζοδρόμιο

Η οικοδομή μας είναι στην ανατολικο-μεσημβρινή γωνία των οδών Βυζαντίου-22ας Μαΐου. Η οδός Βυζαντίου, από Θράκης έως Μ.Παπαρήγα, έχει διαμορφωθεί για ήπια κυκλοφορία . Οι οδηγοί στο ύψος της οδού Ελησπόντου πρέπει να κλίνουν έλαφρά προς τα δεξιά και στην δική μας γωνία να κλίνουν προς τα αριστερά. Δυστυχώς τα περισσότερα οχήματα κινούνται με πολύ [...]