Αρχείο για 8 Αυγούστου 2017

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΟΤΗΡΟΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΜΕΡΙΜΝΗΣΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΜΜΕΝΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΟΣ ΑΓΚΑΙΟΥ 4 ΚΑΙ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΥ ΑΛΥΚΕΣ ΒΟΛΟΥ