Αρχείο για 1 Οκτωβρίου 2017

Κλάδεμα Πλατάνου

Στην πάροδο Ελευθερίου Βενιζέλου 23 Άνω Βόλου υπάρχει μεγάλο πλατάνι μεγάλης ηλικίας, του οποίου τα κλαδιά πέφτουν. Το δέντρο βρίσκεται μερικώς πάνω από την πάροδο και το σπίτι μας, με αποτέλεσμα να είναι επικίνδυνο για περαστικούς, αυτοκίνητα και ιδιωτική περιουσία. Στις 04/09/2014, 20/04/16 αλλά και παλιότερα έχουν γίνει αιτήσεις για το κλάδεμα του δέντρου και [...]