Αρχείο για 6 Οκτωβρίου 2017

Διαγράμμιση διάβασης

Καλημέρα σας .Θα ήθελα να σας επισημάνω ότι στη οδό Γιάννη Δήμου, στη διασταύρωση με την οδό Βλαχάβα έχει εξαφανιστεί σχεδόν η μισή Διάβαση πεζών καθώς ένα μέρος της έχει επικαλύφθεί με πίσσα. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει τη μετάβαση των πεζών στο 32ο Δημοτικό Σχολείο, το έργο των σχολικών τροχονόμων και θέτει σε κίνδυνο την [...]

Διαγράμμιση διάβασης

Καλημέρα σας .Θα ήθελα να σας επισημάνω ότι στη οδό Γιάννη Δήμου, στη διασταύρωση με την οδό Βλαχάβα έχει εξαφανιστεί σχεδόν η μισή Διάβαση πεζών καθώς ένα μέρος της έχει επικαλύφθεί με πίσσα. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει τη μετάβαση των πεζών στο 32ο Δημοτικό Σχολείο, το έργο των σχολικών τροχονόμων και θέτει σε κίνδυνο την [...]

Διαγράμμιση διάβασης

Καλημέρα σας .Θα ήθελα να σας επισημάνω ότι στη οδό Γιάννη Δήμου, στη διασταύρωση με την οδό Βλαχάβα έχει εξαφανιστεί σχεδόν η μισή Διάβαση πεζών καθώς ένα μέρος της έχει επικαλύφθεί με πίσσα. Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει τη μετάβαση των πεζών στο 32ο Δημοτικό Σχολείο, το έργο των σχολικών τροχονόμων και θέτει σε κίνδυνο την [...]