Αρχείο για 2 Νοεμβρίου 2017

ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Στην οδό Ολυμπιάδος, ακριβώς έξω από την αίθουσα του νηπιαγωγείου (1ο Ολοήμερα Νηπιαγωγείο-7ο Δημοτικό), υπάρχουν 3 κάδοι (απορριμάτων και ανακύκλωσης), οι οποίοι μάλιστα έχουν πάντα ανοιχτά τα καπάκια τους. Νομίζω ότι επιβάλλεται να μετακινηθούν άμεσα!