Αρχείο για 3 Νοεμβρίου 2017

Καμένη Λάμπα

ΤΣΟΠΟΤΟΥ 18 Καμένη λάμπα. Στις 01/11/2017,που ήρθε, το συνεργείο δεν την άλλαξε? καθότι στις 02/11/17 παραμένει σβηστή.