Αρχείο για 10 Φεβρουαρίου 2018

Αιωρούμενο συρματόσκοινο /καλώδιο από πολυκατοικία

Επιστώ την προσοχή σας σε καλώδιο στηρίξεως, που έχει κοπεί και αφεθεί να κρέμεται, μετά από την αφαίρεση της γιορτινής κορνίζας /φωτεινής γιρλάντας στολισμού του δρόμου, στη γωνία των οδών Κ. Καρτάλη & Κωνσταντά. Το καλώδιο κρέμεται από τον τοίχο στο ύψος του α” ορόφου όπως φαίνεται στις επισυναπτόμενες φωτογραφίες. Παρακαλώ να μεριμνήσετε για την [...]