Αρχείο για 5 Μαρτίου 2018

Σκουπίδια Μπάζα

Πεταμένα μπάζα και σκουπίδια Καποδιστρίου με Αναλήψεως επι της Καποδιστρίου εδώ και μήνες. Έκανα ανάρτηση εδώ και 10 ημέρες στο Novoville και ακόμα να μαζευτούν. Εν τω μεταξύ εξαπλώνονται με τον αέρα και την βροχή. Συγχαρητήρια.