Αρχείο για 11 Ιουνίου 2018

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΦΕΤΩΝ ΣΤΑ ΑΣΤΕΡΙΑ ΑΓΡΙΑΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 3 ΣΤΥΛΟΙ ΤΗΣ ΔΕΗ ΜΕ ΚΑΜΜΕΝΕΣ ΛΑΜΠΕΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ