Αρχείο για 14 Ιουνίου 2018

Λακκούβες Μάραθος

Στη διεύθυνση. Αλκηστιδος στο Μάραθο (δεύτερο λιμανάκι Μαράθου) ο δρόμος έχει καταστραφει( πολλές και μεγάλες λακκούβες)με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η κυκλοφορία . Παρακαλώ να μεριμνήσετε για άμεση αποκατάσταση του δρόμου.

Λακκούβες

Στη διεύθυνση. Αλκηστιδος στο Μάραθο (δεύτερο λιμανάκι Μαράθου) ο δρόμος έχει καταστραφει( πολλές και μεγάλες λακκούβες)με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται η κυκλοφορία . Παρακαλώ να μεριμνήσετε για άμεση αποκατάσταση του δρόμου.