Αρχείο για 9 Οκτωβρίου 2018

Δημοτικός Φωτισμός

Στην οδό Πλαστήρα, στο πεζοδρόμιο μπροστά απ΄ το Ξενία, ο δημοτικός φωτισμός είναι σβηστός εδώ και πολλές μέρες.