Αρχείο για 6 Νοεμβρίου 2018

Φανάρι περιφερειακού/Φυτόκου

Το φανάρι του περιφερειακού για να στρίψεις αριστερά στη Φυτόκου καθυστερεί πολύ να αλλάξει. Μέχρι να γίνει πράσινο, έχει κάνει τρεις κύκλους το φανάρι που είναι για να πας ευθεία. Ως αποτέλεσμα, κάποιοι οδηγοί στρίβουν με κόκκινο, πιθανώς γιατί νομίζουν ότι δε λειτουργεί.