Αρχείο για 13 Απριλίου 2019

Διαρροή Νερού

ΟΔΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΜΕΤΑΞΥ ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ) Διαρροή νερού.