Αρχείο για 2 Αυγούστου 2019

Δενδροστοιχίες-πεζοδρόμια

Σε όλο το μήκος της οδού Βυζαντίου άλλοτε υπήρχε ωραιότατη δενδροστοιχία με οξυβραχυχίτωνες, παράλληλα προς τις σιδηροδρομικές γραμμές, Δυστυχώς με την μεγάλη παγωνιά τα δένδρα “κάηκαν” και ο Δήμος έχει κάνει εκρίζωση στα περισσότερα από αυτά. Στα δένδρα όμως που έμεινε το ριζικό τους σύστημα έχουν αρχίσει να βγαίνουν βλαστοί που κάλλιστα θα μπορούσαν να [...]