Αρχείο για 25 Αυγούστου 2019

Αστικός λαχανόκηπος

Ο δήμος πρέπει να δρομολογήσει τη δημιουργία ενός αστικού λαχανόκηπου όπως όλες οι υπόλοιπες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού… Υπάρχουν αρκετοί χώροι πρασίνου που θα μπορούσαν να εξυπηρετήσουν τον σκοπό αυτό και καλό θα ήταν να μην παραβλεφθεί αυτό το θέμα.