Αρχείο για 7 Νοεμβρίου 2019

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ

ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΑΜΕ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΑΡΚΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟΥ, ΜΠΡΟΣΤΑ ΚΑΙ ΔΙΠΛΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣ (ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ 3 – ΒΟΛΟΣ). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΜΕΡΙΜΝΗΣΕΤΕ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΥΧΝΟΤΕΡΑ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ, Η ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟ 15ΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ 2ου ΕΠΑΛ ΒΟΛΟΥ – ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ