Αρχείο για 6 Ιανουαρίου 2020

Κλάδεμα δενδρων

Έχω κάνει αίτηση για το κλάδεμα 2 δέντρων επί της οδού Σικελιανού 35 μέχρι και σήμερα αυτό στάθηκε αδύνατο μήπως ο Βόλος είναι μόνο το κέντρο και όχι οι Συνοικίες του?