Αρχείο για 7 Ιανουαρίου 2020

Αλλαγή λαμπτήρα φωτισμού

Παρακαλούμε να αλλάξετε τη καμμένη λάμπα φωτισμού στην κολώνα της ΔΕΗ στην οδό 28ης Οκτωβρίου 252. Είναι καμμένη πάνω από μια εβδομάδα Ευχαριστούμε