Αρχείο για 17 Ιανουαρίου 2020

Ανακύκλωση

Σε συνέχεια προηγούμενου αιτήματος μου, λόγο λάθος οδού,διορθώνω: επι της οδού Ολυμπιου αρ. 32 βρίσκονται τρία εγκατελειμενα οχήματα ( land rover, honda, rover) άνευ πινακίδων.

Ανακύκλωση

Επί της οδού Γκούρα αρ. 32 βρίσκονται τρία εγκατελειμενα οχήματα ( land rover, honda, rover) άνευ πινακίδων.