Αρχείο για 18 Ιανουαρίου 2020

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΏΜΑΤΟΣ

Μετά την πρόσφατη επικοινωνία μας, για την αποκατάσταση του οδοστρώματος στην οδό Περικλέους 4 στη Νέα Ιωνία, όντως η Υπηρεσίες κινήθηκαν άμεσα και έδωσαν τη σχετική εντολή. Ήρθε λοιπόν συνεργείο, το οποίο χωρίς να ισώσει καθόλου το δρόμο από τα χώματα και τα χαλίκια που δημιουργούσαν μεγάλη ανώμαλη προεξοχή προς τα επάνω, έριξε πισα, δεν [...]