Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βόλου

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017ΨΔΛ0Ω96-ΠΨ2-ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Γ” ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Γ

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2017Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2017

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Β” ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Β

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2017Εκτέλεση Προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2017

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Αυγούστου 2017Εκτέλεση προϋπολογισμού Αυγούστου 2017

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιουλίου 2017Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιουλίου 2017

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιουνίου 2017Εκτέλεση Προϋπολογισμου Ιουνίου 2017

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαΐου 2017Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαΐου 2017

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Απριλίου 2017Εκτέλεση Προϋπολογισμού Απριλίου 2017

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟY 2017ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟY 2017

 

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟY 2016ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟY 2016

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαρτίου 2017Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαρτίου 2017

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2017Εκτέλεση Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2017

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2017Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2017

 

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2016Εκτέλεση Προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2016
Εκτέλεση Προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2016Εκτέλεση Προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2016

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2016Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2016

 

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟY 2016ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟY 2016

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2016Εκτέλεση Προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2016

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Αυγούστου 2016Εκτέλεση Προϋπολογισμού Αυγούστου 2016

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟY 2016ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟY 2016

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Iουλίου 2016Εκτέλεση Προϋπολογισμού Iουλίου 2016

 

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιουνίου 2016Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιουνίου 2016

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαΐου 2016Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαΐου 2016

 

Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού για το Α” τρίμηνο του έτους 2016 Α

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Απριλίου 2016Εκτέλεση Προϋπολογισμού Απριλίου 2016

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαρτίου 2016Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαρτίου 2016

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2016Εκτέλεση Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2016

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2016Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2016

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ” ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2015 Δήμου ΒόλουΣτοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2015 Δήμου Βόλου

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2015Εκτέλεση Προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2015

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2015 Δήμου ΒόλουΣτοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2015 Δήμου Βόλου

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Γ” ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Γ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προυπολογισμού Σεπτεμβρίου 2015 Δήμου ΒόλουΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΔΗΜΟY ΒΟΛΟΥ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αυγούστου 2015 Δήμου ΒόλουΣτοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αυγούστου 2015 Δήμου Βόλου

 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιουλίου 2015 Δήμου ΒόλουΣτοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιουλίου 2015 Δήμου Βόλου

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Β” ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Β

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιουνίου 2015 Δήμου ΒόλουΣτοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιουνίου 2015 Δήμου Βόλου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

EKTEΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015EKTEΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

 

EKTEΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015EKTEΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Α” ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Α

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Από 01/01/2014 έως 31/12/2014ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Από 01/01/2014 έως 31/12/2014

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1-1 ΕΩΣ 30-11-2014 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1-1 ΕΩΣ 30-11-2014 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

 

Διοργάνωση διημερίδας αφιερωμένη στον μεγάλο Έλληνα συγγραφέα και διανοητή Νίκο Καζαντζάκη, στις 24-25/11/2017

ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ‘’ ΙΩΛΚΟΣ’’

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


 

Ο Νίκος Καζαντζάκης στην αυγή του 21ου αιώνα

Το Κέντρο Πολιτισμού « Ιωλκός» , σε συνεργασία με τη Περιφέρεια Θεσσαλίας- Περιφερειακές Ενότητες Μαγνησίας & Σποράδων, την Διεύθυνση Πολιτισμού του ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ του Δήμου Βόλου, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τον Σύνδεσμο Φιλολόγων Μαγνησίας, , τα Γενικά Αρχεία του Κράτους- Aρχεία Ν. Μαγνησίας , την Δ/νση Δευτ/μιας Εκπ/σης και την Κρητική Αδελφότητα Βόλου « Το Αρκάδι», διοργανώνουν διημερίδα αφιερωμένη στον μεγάλο Έλληνα συγγραφέα και διανοητή Νίκο Καζαντζάκη, στις 24 και 25 Νοεμβρίου του 2017 στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ν. Ιωνίας.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται με αφορμή την συμπλήρωση των 60 χρόνων από τον θάνατό του.

Ο Νίκος Καζαντζάκης γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 1883 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Οι γονείς του τον έστειλαν να φοιτήσει σε καθολικό σχολείο στη Νάξο, απομακρύνοντάς τον από την επαναστατημένη Κρήτη. Το 1906 γράφτηκε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών από όπου αποφοίτησε με άριστα και συνέχισε τις σπουδές του στο Παρίσι. Τα χρόνια που ακολούθησαν ταξίδεψε πολύ στην Ευρώπη και την Ασία διψώντας να γνωρίσει τον κόσμο. Ήρθε σε επαφή με ξένους πολιτισμούς, μελέτησε έργα μεγάλων συγγραφέων και έμαθε εφτά γλώσσες. Το 1957 πέθανε στο Φράιμπουργκ της Γερμανίας.

Ο Καζαντζάκης υπήρξε επίσης φιλόσοφος, ποιητής, θεατρικός συγγραφέας. Το πλούσιο συγγραφικό του έργο, αποτελείται από 12 τραγωδίες, μυθιστορήματα, ταξιδιωτικά βιβλία, το επικό ποίημα «Οδύσσεια», μεταφράσεις μεγάλων συγγραφέων (Νίτσε, Σαίξπηρ, Γκαίτε) και άρθρα σε περιοδικά της εποχής. Η «Οδύσσεια» είναι το μεγαλύτερο ελληνικό επικό ποίημα. Ο Καζαντζάκης άγγιξε όσο κανείς το μυστήριο της ανθρώπινης ψυχής και την αιτία δημιουργίας των πάντων. Σήμερα, αναγνωρίζεται, δικαίως, ως μοναδική, ασύλληπτη περίπτωση διανοούμενου, στοχαστή. Μολαταύτα, την περίοδο της ανθοφορίας του δεν μπορούσε να είναι καθολικά αποδεκτός. Το ελληνικό κράτος στάθηκε ο μεγαλύτερος εχθρός στην προσπάθεια του να είναι υποψήφιος για Νόμπελ Λογοτεχνίας. Σήμερα, αναγνωρίζεται, δικαίως, ως μοναδική, ασύλληπτη περίπτωση διανοούμενου, στοχαστή και ο μεγαλύτερος Έλληνας συγγραφέας της νεότερης ελληνικής ιστορίας. Ο Κων/νος Δημαράς είναι ίσως ο πιο κοντά στην αλήθεια, καθώς πιστεύει ότι ο Νίκος Καζαντζάκης δεν ανήκει στη λογοτεχνική ιστορία της Ελλάδας αλλά στην ευρύτερη ιστορία της Παιδείας. Ο αιρετικός λογοτέχνης και διανοητής κατάφερνε να μπερδεύει κάθε φορά εκείνους που μόνιμα αναζητούν κρυφά νοήματα πίσω από τις γραμμές και τις λέξεις αλλά ήταν απλά ο εαυτός του. Ο Έλληνας Πικάσο της πέννας. Ενώ ο ίδιος δε δίστασε σε κάποια δεδομένη στιγμή να εξομολογηθεί.

«Από τη νεότητά μου, η θεμελιακή αγωνία μου, απ’ όπου πήγασαν όλες μου οι χαρές κι όλες οι πίκρες, ήταν τούτη: η ακατάπαυστη, ανήλεη εντός μου πάλη ανάμεσα στο πνεύμα και τη σάρκα». Κάποιοι τον είπαν αιρετικό. Όμως, όπως θα έλεγε κι ο Όσκαρ Ουάιλντ ήταν ένας συγγραφέας συνεπής στον εαυτό του.

Η διημερίδα που πραγματοποιείται, έχει σκοπό να δώσει την ευκαιρία στο κοινό που θα την παρακολουθήσει, να γνωρίσει περισσότερο πτυχές από την ζωή και το έργο του μεγάλου ΄Έλληνα και ταυτόχρονα οικουμενικού συγγραφέα της νεότερης Ελλάδας , μέσα από τις παρουσιάσεις -εισηγήσεις των ομιλητών , οι οποίοι έχουν ασχοληθεί διεξοδικά , μέσα από συγκεκριμένες μελέτες για το έργο του.

Στη διημερίδα αυτή συμμετέχουν :

Δημήτρης Δημηρούλης, Καθηγητής Ιστορίας και Θεωρίας της Λογοτεχνίας στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Παντείου Πανεπιστημίου.

Εισαγωγική ομιλία : «Το Φαινόμενο Νίκος Καζαντζάκης»

Μάριος Μπέζγος, Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

«Η φιλοσοφία της Θρησκείας του Νίκου Καζαντζάκη»

Νίκος Μαθιουδάκης, Δρ. Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας & Λογοτεχνικής Υφολογίας – N M, Επιστημονικός Σύμβουλος Εκδόσεων Ν. Καζαντζάκη.

Νίκος Καζαντζάκης – «Η αγάπη για τη γλώσσα»

Μαρίτα Παπαρούση, Αναπλ. Καθηγήτρια Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Διδακτικής της Λογοτεχνίαςτου Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

«Αναπαραστάσεις σωμάτων και η εκ πνευμάτωση της ύλης στο έργο του Ν. Καζαντζάκη»

Γρηγοροπούλου Μαρίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

«Εικόνες του κόσμου, του βίου, του νου στην Αναφορά στον Γκρέκο του Νίκου Καζαντζάκη»

Δρ Χριστίνα Αργυροπούλου, Επίτιμη Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, Συγγραφέας

«Το μουσικό στοιχείο (χορός, τραγούδι, ποίηση, μαντινάδες, μουσικά όργανα) στο έργο του Ν. Καζαντζάκη: Βίος και Πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά»

Κώστας Αρκουδέας , Συγγραφέας

«Το χαμένο Νόμπελ του Καζαντζάκη»

Αποσπάσματα από το έργο «Ασκητική» θα διαβάσει ο σκηνοθέτης- ηθοποιός Δημήτρης Δαχτυλάς, με την συνοδεία κρητικής λύρας. Ενώ από την Κρητική Αδελφότητα Βόλου « Το Αρκάδι» , θα παρουσιαστεί σύντομο μουσικό πρόγραμμα , με τους Γιάννης Πλατάκης, λύρα – τραγούδι και Μιχάλης Λιονάκης, λαούτο -τραγούδι ( αφιερωμένο στον Ν. Καζαντζάκη).
Στο τέλος της διημερίδας θα προβληθεί ντοκιμαντέρ με τίτλο « Ο Νίκος που γνώρισα», παραγωγής Μουσείου Ν. Καζαντζάκη.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα λειτουργήσει έκθεση αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Νίκου Καζαντζάκη με υλικό που έχει ευγενικά παραχωρηθεί σε ψηφιακή μορφή από  το Μουσείο Καζαντζάκη και το Ιστορικό Μουσείο Κρήτης. Την έκθεση επιμελούνται τα  Γενικά Αρχεία του Κράτους Ν. Μαγνησίας.

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ


 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΕΩΝ 2017-2018

         ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ 2017-2018

Αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων περιόδου 2016 – 2017

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΛΟΓΩ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ 2017

   

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών στη Δ/νση Πρασίνου

 

ΑΔΑ: 7ΓΣΠΩ96-ΡΦΔ

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ

Γ Ρ Α Φ Ε Ι Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Βόλος, 25 . 9 . 2017

Αριθ. πρωτ. : 82191

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η


για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 14 και 21 του Ν. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

 3. Τις διατάξεις του εδαφίου ιε της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο».

 4. Την αριθ. 456/2017 (ΑΔΑ: ΩΡΗ3Ω96-ΕΘ4) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου αναφορικά με την πρόσληψη δεκαεννιά (19) ατόμων για την αντιμετώπιση άμεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου.

 5. Την αριθ.2021/134280/24-8-2017 (ΑΔΑ:ΩΒ94ΟΡ10-Γ3Κ) εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας

 6. Την αριθ. 64044/31-8-2017 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων.

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών :

 • πέντε (5) Κηπουρών ΔΕ

 • δέκα (10) Εργατών Καθαριότητας ΥΕ

 • ένα (1) χειριστή τρακτέρ (με καταστροφέα χόρτων και πούμα)

 • ένα (1) χειριστή καλαθοφόρου οχήματος

 • δύο (2) οδηγών με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας με σύμβαση ΙΔΟΧ δίμηνης διάρκειας

για την αντιμετώπιση άμεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου.

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Α. Οι υποψήφιοι για την ειδικότητα του Κηπουρού ΔΕ θα πρέπει να καταθέσουν:

 1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην οποία, εκτός της ειδικότητας, θα δηλώνουν ότι δεν έχουν κώλυμα πρόσληψηςκατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν απασχολήθηκαν σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

 1. Απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με ειδίκευση στον τομέα της Γεωπονίας ή άλλης συναφούς ειδικότητας ενώ σε περίπτωση που δεν βρεθούν υποψήφιοι με κάποιον από τους προαναφερόμενους τίτλους, οποιονδήποτε τίτλο Δευτεροβάθμιας με αποδεικτικά εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον έξι (6) μηνών ή απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης με αποδεικτικά εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

Β. οι υποψήφιοι για την ειδικότητα του Χειριστή Τρακτέρ θα πρέπει να καταθέσουν:

 

 1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην οποία, εκτός της ειδικότητας, θα δηλώνουν ότι δεν έχουν κώλυμα πρόσληψηςκατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν απασχολήθηκαν σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

 1. i.Απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή

 

ii. Απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, με αποδεικτικά εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

 1. Ισχύουσα άδεια οδήγησης και χειρισμού γεωργικού ελκυστήρα Τύπου Α΄

Γ. οι υποψήφιοι για την ειδικότητα των Εργατών Καθαριότητας ΥΕ θα πρέπει να καταθέσουν:

 1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην οποία, εκτός της ειδικότητας, θα δηλώνουν ότι δεν έχουν κώλυμα πρόσληψηςκατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν απασχολήθηκαν σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

Δ. οι υποψήφιοι για την ειδικότητα τουΟδηγών ΔΕ με δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας θα πρέπει να καταθέσουν :

 1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην οποία, εκτός της ειδικότητας, θα δηλώνουν ότι δεν έχουν κώλυμα πρόσληψηςκατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν απασχολήθηκαν σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

 1. i.Απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσηςή

 

ii. Απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, με αποδεικτικά εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον έξι (6) μηνών.

 

 1. Ισχύουσα επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας.

 2. Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ),η κατοχή του οποίου αποδεικνύεται είτε με την κατάθεση Δελτίου Επιμόρφωσης Οδηγού, το οποίο να είναι σε ισχύ και το οποίο εκδίδεται απότην Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας στην περιοχή της οποίας βρίσκεται ηκατοικία του ενδιαφερομένου, είτε με την καταχώρηση επί του εντύπου της άδειας οδήγησης του κοινοτικού αριθμού «95» δίπλα στην κατηγορία Γ’.

Ε. οι υποψήφιοι για την ειδικότητα του χειριστή καλαθοφόρου οχήματος θα πρέπει να καταθέσουν :

 1. Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στην οποία, εκτός της ειδικότητας, θα δηλώνουν ότι δεν έχουν κώλυμα πρόσληψηςκατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα και ότι το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο δεν απασχολήθηκαν σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/1994 με την ιδιότητα του εποχικού εργαζόμενου ή για την κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.

 2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

 1. Ισχύουσα άδεια μηχανοδηγού-χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργωνομάδας Γ΄ τάξης Γ΄ ή άδεια χειριστή μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) ομάδας Α ειδικότητας 2 του Π.Δ. 113/2012 για τα Μ.Ε. 2.5 της κατάταξης του άρθρου 2 της υπ΄ αριθ. οικ. 1032/166 /Φ.Γ.9.6.4(Η)/5.3.2013 απόφασης του αρμόδιου Υφυπουργού, όπως τροποποιήθηκε-συμπληρώθηκε με την υπ’ αριθ. οικ. 71993 /301 /Φ.113 / 3.7.2015 απόφαση του αρμοδίου Υπουργού (*) και την αρίθ. οικ.4123/305/Φ113/8-8-2016 (ΦΕΚ 2481/τ.Β΄/11-8-2016)

 1. Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική,

 1. i.Απολυτήριο τίτλο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσηςή

 

ii. Απολυτήριο τίτλο Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, με αποδεικτικά εξειδικευμένης επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον έξι (6) μηνών μετά την απόκτηση της παραπάνω άδειας μηχανοδηγού-χειριστή .

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η παρούσα ανακοίνωση να δημοσιευθεί σε μία τοπική εφημερίδα, ενώ ανάρτησή της να γίνει στο χώρο ανακοινώσεων των καταστημάτων όλων των Δημοτικών Ενοτήτων, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου www.dimosvolos.gr.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Βόλου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, κτίριο Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας, Λεωφόρος Ειρήνης 131, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 24213-53121 και 24213-53122), όπου θα διατίθενται και έντυπα αιτήσεων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την επόμενη της δημοσίευσης στην εφημερίδα δηλ. ξεκινά την 27/9/2017 και λήγει την 30/9/2017.

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται τις εργάσιμες μέρες και κατά τις ώρες από 08:00 έως 14:00.

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΟΛΟΥ

(δυνάμει της αριθμ.847/2015

Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου)

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΓΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΓΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΡΧΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Βόλος 08-06 -2017
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                           Αρ. Πρωτ.: 47337
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY

Ο Δήμαρχος Βόλου διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια
εξοπλισμού παιδικών χαρών», προϋπολογισμού 74.300,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
24%.
1. Εγγύηση συμμετοχής: Σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν.
4412/2016, η εγγύηση συμμετοχής σε συνοπτικό διαγωνισμό δεν απαιτείται.
2. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ.
3. Τα τεύχη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου στην διεύθυνση: http://
http://www. dimos volos.gr , (Εφημερίδα της Υπηρεσίας/Διαγωνισμοί-Προμήθειες-Συμβάσεις/Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών/Ιούνιος 2017).
4. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 21η Ιουνίου 2017, ώρα 10:00 π.μ. (λήξη παράδοσης
προσφορών), κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής
Διαγωνισμού.
Οι προσφορές όπως και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και λοιπά έγγραφα της
δημοπρασίας πρέπει να έχουν συνταχθεί ή μεταφραστεί στην Ελληνική Γλώσσα (όπως αναφέρονται
στην διακήρυξη).
5. Xρόνος ισχύος προσφορών: 6 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
6. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης καταβάλλονται από τον ανάδοχο στο Ταμείο του Δήμου Βόλου.
7. Η Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί στην ημερήσια εφημερίδα ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

ΤΕΥΔ.doc

 

Πίνακας Τεχνικής Αξιολόγησης.doc

 

Δήλωση Συμμόρφωσης.doc

 

Έντυπο προσφοράς.doc

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ συνοπτικού διαγωνισμού για την «προμήθεια οικοδομικών υλικών»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                   Βόλος, 06-06-2017
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                          Αρ. Πρωτ.: 46396
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ &
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY

Ο Δήμος Βόλου διακηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και
με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά,
μόνο βάσει της τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016, για την
«Προμήθεια οικοδομικών υλικών», προϋπολογισμού 73.957,38€
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
1. Η προμήθεια χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ 2017 του Δήμου Βόλου.
2. Τα τεύχη του διαγωνισμού θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου στην
διεύθυνση: http://www . dimos volos.gr , (Εφημερίδα της Υπηρεσίας/Διαγωνισμοί –
Προμήθειες-Συμβάσεις/Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών / ΙΟΥΝΙΟΣ 2017).
3. Προθεσμία υποβολής προσφορών είναι η 20-06-2017, ώρα 10.00 π.μ. (λήξη
παράδοσης προσφορών), κατά την οποία θα ανοιχτούν οι προσφορές σε δημόσια
συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Οι προσφορές όπως και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και λοιπά
έγγραφα της δημοπρασίας πρέπει να έχουν συνταχθεί ή μεταφραστεί στην Ελληνική
Γλώσσα.
4. Χρόνος ισχύος προσφορών: 6 μήνες από την επόμενη ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού.
5. Η Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία ημερήσια τοπική εφημερίδα
ΜΑΓΝΗΣΙΑ
6. Τα έξοδα δημοσίευσης της αρχικής διακήρυξης και των τυχών επαναληπτικών,
καταβάλλονται από τον ανάδοχο στο Ταμείο του Δήμου Βόλου σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 46 του Ν. 3801/2009.

ΠΕΡΙΛΗΨΗΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 

ΤΕΥΔ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ

 

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση εργασιών κλαδέματος ψηλών, ξερών και επικίνδυνων δένδρων στη Δ.Ε. Αγριάς

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Διμηνίου

Πληροφορίες: Τσουράπας Κων/νος

Τηλέφωνο: 2421353626

ΦΑΞ: 24213-53613

Βόλος, 02/06/2017Αρ. Πρωτ: 45898

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΨΗΛΩΝ, ΞΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΓΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΜΕΣΩ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Βόλου βρίσκονται διάσπαρτα ψηλά και επικίνδυνα δέντρα τα οποία λόγω του φετινού δριμύ χειμώνα πάγωσαν και στη συνέχεια ξεράθηκαν ολοσχερώς ή μερικώς, ενώ ένας εξίσου σημαντικός αριθμός δένδρων υπέστη μερικές ξηράνσεις σε βραχίονες και κλαδιά, τα οποία με την επίδραση του αέρα, των έντονων καιρικών φαινομένων και του υπερκείμενου βάρους σπάζουν και πέφτουν με άμεσο κίνδυνο να προκαλέσουν σωματικές, υλικές ζημιές ή ακόμη και θανάτους. Να σημειωθεί ότι οι Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου είναι σημαντικά τουριστικά θέρετρα με αθρόα προσέλευση τουριστών.

Λόγοι διασφάλισης της δημόσιας ασφάλειας καθιστούν αναγκαίο να πραγματοποιηθούν εργασίες κλαδέματος των ψηλών, επικίνδυνων και ξερών δένδρων με χρήση τηλεσκοπικού καλαθοφόρου οχήματος ή όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μηχανημάτων με εξειδικευμένους αναρριχητές – κλαδευτές σε υποδεικνυόμενο από τη Δ/νση Πρασίνου ύψος ανάλογα με την κάθε περίπτωση και αποκομιδής των προϊόντων κλαδέματος.

Στις Δημοτικές Ενότητες ευθύνη για τη συντήρηση του Πρασίνου έχουν τα Πολυδύναμα Τμήματα των αντίστοιχων Δημοτικών Ενοτήτων. Τα Τμήματα είναι υποστελεχωμένα και ασχολούνται κυρίως με την καθαριότητα. Σε αυτά δεν υπηρετεί εξειδικευμένο προσωπικό και στερούνται μηχανολογικού εξοπλισμού.

Τα περισσότερα από τα ψηλά επικίνδυνα και ξερά δέντρα φτάνουν σε ύψος άνω των δώδεκα μέτρων (κάποια μάλιστα φτάνουν και σε ύψος άνω των 25 μέτρων), γεγονός που καθιστά αναγκαία τη χρήση τηλεσκοπικού καλαθοφόρου οχήματος και εξειδικευμένου προσωπικού (χειριστή καλαθοφόρου και εξειδικευμένο κλαδευτή για εργασίες κλαδέματος σε μεγάλο ύψος) που η υπηρεσία μας δε διαθέτει. Επίσης η υπηρεσία δεν έχει ούτε τα οχήματα για την αποκομιδή των προϊόντων κλαδέματος τόσο μεγάλου όγκου, ούτε τη δυνατότητα να παρέμβει ταυτόχρονα σε τόσο μεγάλο αριθμό δέντρων διασπαρμένων σε τόσο μεγάλες αποστάσεις.

Από το προσωπικό που η Διεύθυνση διαθέτει στο Τμήμα Πάρκων και Δεντροστοιχιών 11 άνδρες μπορούν (λόγω ηλικίας, προβλημάτων υγείας, ικανότητας κτλ) να συμμετέχουν σε εργασίες κλαδέματος, στο Τμήμα Σχεδιασμού Πρασίνου 3 άνδρες και στο Τμήμα της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας μόνο 2 άνδρες. Η Δ/νση Πρασίνου έχει ήδη ξεκινήσει το κλάδεμα “αναγέννησης” σε χαμηλά και μέτριου ύψους δέντρα με συνεργεία εδάφους. Ταυτόχρονα το προσωπικό της Υπηρεσίας είναι επιφορτισμένο και με τη συντήρηση 640 στρεμμάτων πλατειών και Πάρκων στη Δημοτική Ενότητα Βόλου και 504 στρεμμάτων Πρασίνου στη Νέα Ιωνία. Ήδη το ενεργό προσωπικό της Διεύθυνσης δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου και Νέας Ιωνίας, πολύ περισσότερο να υποστηρίξει ταυτόχρονα και τις αυξημένες ανάγκες στις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες. Επομένως υπάρχει αντικειμενική αδυναμία της Υπηρεσίας για την επιτυχή ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών.

Τα δέντρα που έχουν προγραμματιστεί να κλαδευτούν στη Δημοτική Ενότητα Αγριάς απεικονίζονται παρακάτω:

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΡΙΑΣ

Α/Α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΔΕΝΔΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΝΔΡΩΝ

1.

Πάρκο στα Αστέρια

Ευκάλυπτος

4

2.

Πάρκο στα Αστέρια

Πεύκο

2

3.

Οδός Αγ. Αθανασίου στα Αστέρια

Πεύκο

4

4.

Οδός Σηπιάδος στα Αστέρια

Πεύκο

4

5.

Τέρμα οδού Ολυζώνος στα Αστέρια

Πεύκο

4

6.

Οδός Αφετών στα Αστέρια (οικία Θεοδοσοπούλου)

Μουριά

1

7.

Στον οικισμό Αστέρια επί της παραλιακής οδού

2 Λεύκες,

1 Πεύκο &

1 Κουκουναριά

4

8.

Στον οικισμό Αστέρια επί της Σηπιάδος

4 Ευκάλυπτοι & 10 Πεύκα

14

9.

Στον οικισμό Αστέρια Νηλείας με Αγίου Αθανασίου

Πεύκο

2

10.

Αγίου Αθανασίου με Μεθώνης

Πεύκο

6

11.

Αγίου Αθανασίου στη συμβολή με τον Περιφερειακό στα Αστέρια

Κουκουναριά

6

12.

Επί της Ολυζώνος δίπλα σε μελισοκομείο

Πεύκο

2

13.

Λεωφ. Δημοκρατίας με οδό Φιλιππίδη (Οικία Δαλιάνη)

Πλάτανος

1

14.

Λεωφόρος Δημοκρατίας με οδό Αγίου Γεωργίου

Πλάτανος

3

15.

Λεωφόρος Δημοκρατίας έμπροσθεν της ΕΨΑ

Κυπαρίσσι

1

16.

Λεωφόρος Δημοκρατίας έμπροσθεν της ΕΨΑ

Πλάτανος

2

17.

Χώρος Ηρώου Πεσόντων (Λεωφ. Δημοκρατίας & Δράκειας)

Ευκάλυπτος

4

18.

Χώρος ΟΣΕ

Ευκάλυπτος

7

19.

Οδός ηρώων Πολυτεχνείου έμπροσθεν καταστήματος Χαγιάτ

Ευκάλυπτος

3

20.

Πάρκιγκ Νεκροταφείου

Ευκάλυπτος

4

21.

1ο Δημοτικό Σχολείο Αγριάς

Πεύκα

5

22.

Λεωφόρος Δημοκρατίας 50

Ευκάλυπτος

1

23.

Λεωφόρος Δημοκρατίας

Πλάτανος

2

24.

Λεωφόρος Δημοκρατίας 49

Ευκάλυπτος

2

25.

Λεωφόρος Δημοκρατίας 53-55 δίπλα από το MyMarket

Πεύκο

1

26.

Λεωφόρος Δημοκρατίας 60

Πεύκο

3

27.

Επί της Γαρέφη μεταξύ Ρήγα Φεραίου και Λεωφόρου Δημοκρατίας

Πεύκα

12

28.

Αγίου Λαυρεντίου 3

Πεύκα

2

29.

Εθνικής Αντιστάσεως δίπλα από το Ανώτερο

Ευκάλυπτος

1

30.

Εθνικής Αντιστάσεως 1 απέναντι από το Ανώτερο

Λωτομπριά

1

31.

Στον παραλιακό δρόμο προς Σουτραλί έναντι ταβέρνας του Θωμά

Ευκάλυπτος

15

32.

Στον παραλιακό δρόμο προς Σουτραλί στον άνεμο

Ευκάλυπτος

1

33.

Στον παραλιακό δρόμο προς Σουτραλί μετά το ξενοδοχείου Valis

Ευκάλυπτος

1

34.

Όπισθεν εκκλησίας Αγίου Γεωργίου

Ευκάλυπτος

6

35.

Δράκειας με Εθνικής Αντιστάσεως στο τριγωνάκι

Ευκάλυπτος

1

36.

Επί της οδού Αιγαίου

Λεύκα

3

37.

Μιαούλη 3

Πεύκο

1

38.

Ηρώων Πολυτεχνείου 45

Φοίνικας

4

39.

Τριανταφύλλου 19

Πεύκο

1

40.

Αύλειος χώρος 2ου Δημοτικού Σχολείου

7 Πεύκα &

1 Λεύκα

8

41.

Αύλειος χώρος Παιδικού Σταθμού Αγριάς

Ευκάλυπτος

1

42.

Αύλειος χώρος Γυμνασίου Αγριάς

Ευκάλυπτος

4

43.

Επί της Λεωφόρου Δημοτρατία από την Αιγαίου μέχρι το Ρέμα

Βραχυχήτονας

4

44.

Διάσπαρτα

-

28

Σύνολο Δημοτικής Ενότητας Αγριάς

186

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΚΕΙΑΣ

Α/Α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΙΔΟΣ ΔΕΝΔΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΝΔΡΩΝ

1.

Είσοδος χωριού (οικία Πολύμερου)

Πλάτανος

1

2.

Νεκροταφείο

Καρυδιά

1

3.

Μνημείο Πεσόντων

Πλάτανος

1

4.

Κεντρική Πλατεία

Πλάτανος

2

5.

Προαύλειος χώρος του σχολείου

Λωτός

1

6.

Οικία Ιωάννη Χατζάκου

Πλάτανος

1

7.

Εκκλησία Αγίου Γεωργίου

Πλάτανος

1

8.

Αύλειος χώρος Δημοτικού Σχολείο

Λωτομπριά

1

9.

Αύλειος χώρος Αγίας Παρασκευής

Λωτομπριά

1

10.

Διάσπαρτα

-

4

Σύνολο Τοπικής Ενότητας Δράκειας

14

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΙΑΣ

200

(186+14)

Τα παραπάνω ψηλά και επικίνδυνα δέντρα είναι άμεση και επιτακτική ανάγκη να κλαδευτούν εκτός των άλλων και για λόγους Δημόσιας Ασφάλειας ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος πρόκλησης σωματικών βλαβών ή θανάτων στους περαστικούς και υλικών ζημιών στα διερχόμενα οχήματα ιδιαίτερα μετά την αύξηση της συχνότητας των ακραίων καιρικών φαινομένων καθώς τα περισσότερα εξ” αυτών είναι ξερά ή μερικώς ξερά ύστερα από τον ολικό παγετό που έπληξε το Δήμο Βόλου τις αρχές του 2017.

Ο τρόπος κλαδέματος και η εποχή που θα διεξαχθεί θα υποδεικνύεται από τη Διεύθυνση Πρασίνου ανάλογα με το είδος και την επικινδυνότητα των δέντρων με γνώμονα κυρίως τη Δημόσια Ασφάλεια. Σε περίπτωση που κάποια από τα παραπάνω δένδρα έχουν κλαδευτούν προηγουμένως λόγω έκτακτης ανάγκης (Πυροσβεστική λόγω πτώσης κτλ) πριν την ανάθεση των εργασιών, θα αντικατασταθούν από άλλα αντίστοιχου αριθμού και δυσκολίας.

Τα προϊόντα κλαδέματος είναι αντικείμενο συλλογής, απομάκρυνσης και διαχείρισης του αναδόχου. Με ευθύνη του αναδόχου, τα προϊόντα κλαδέματος που θα πέσουν στο δρόμο ή στα πεζοδρόμια των οδών ή σε άλλους χώρους, θα απομακρύνονται από τον τόπο των εργασιών αυθημερόν και θα απορρίπτονται σε θέση που επιτρέπεται. Οι χώροι όπου θα εκτελούνται οι εργασίες θα καθαρίζονται άμεσα ώστε να παραδίδονται καθαροί εντός της ίδιας ημέρας που πραγματοποιούνται οι εργασίες.

Η δαπάνη των καυσίμων και των λιπαντικών των μηχανημάτων όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των εργασιών όπως κάθε κόστος που θα προκύψει κατά την απομάκρυνση των προϊόντων κλαδέματος και την απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται θα επιβαρύνουν τον ανάδοχο (εκμισθωτή). Επίσης βαρύνουν τον ανάδοχο οι αμοιβές των οδηγών, των χειριστών, των κλαδευτών και των λοιπών εργατών καθώς και οι ασφαλιστικές τους εισφορές.

Η σωστή και ασφαλής λειτουργία των οχημάτων ή μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν είναι ευθύνη του αναδόχου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών την ευθύνη της σωστής και ασφαλούς λειτουργίας τους έχει ο ανάδοχος. Τυχόν ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους θα βαρύνουν τον ίδιο.

Το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα εκτελεί τις εργασίες θα πρέπει να φέρει τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ατομικά μέσα προστασίας με ευθύνη του αναδόχου. Τυχόν υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες ή ατύχημα ή δυστύχημα που θα προκληθεί σε εργαζόμενους ή σε τρίτους κατά τη διάρκεια των εργασιών, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Τα μέτρα ασφαλείας για τους χειριστές των μηχανημάτων, πρέπει να λαμβάνονται ακριβώς όπως αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσία με ευθύνη του αναδόχου.

Η τιμή προσφοράς θα είναι σε ευρώ ανά σύνολο δένδρων.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει προσφορά για μία ή περισσότερες ομάδες.

Ανάδοχος στο σύνολο δένδρων ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο όλων των δένδρων.

Το ποσό της δαπάνης θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6262.021 του προϋπολογισμού του έτους 2017.

Παρακαλούμε όπως, προσκομίσετε εσώκλειστη οικονομική προσφορά έως την 8/06/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 μ.μ. στη γραμματεία της Δ/νσης Πρασίνου, πλατεία Διμηνίου – πρώην Δημαρχείο Δ. Αισωνίας.

Σας ενημερώνουμε μαζί με την εσώκλειστη οικονομική προσφορά πρέπει να προσκομίσετε και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Α) Όσον αφορά τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν:

1. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ.

2. Άδεια Κυκλοφορίας του μηχανήματος.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 που θα δηλώνονται οι αριθμοί κυκλοφορίας των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν.

4. Αποδεικτικό Τελών Κυκλοφορίας.

5. Άδεια χειριστή μηχανημάτων.

6. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών κλαδέματος από φορείς του Δημοσίου, εφόσον υπάρχει.

7. Για τα καλαθοφόρα οχήματα επί πλέον θα πρέπει να προσκομιστούν: α) έγγραφο που θα αναφέρει την ανυψωτική ικανότητα (το μέγιστο ύψος) κάθε καλαθοφόρου που θα χρειαστεί ανάλογα με το ύψος των δένδρων, β) Πιστοποιητικό ελέγχου (καταλληλότητας) καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος ή έγκριση λειτουργίας αυτού.

Β) Όσον αφορά τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν:

1. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ.

2. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος που θα αποδεικνύει ότι το φορτηγό είναι Δημόσιας Χρήσης.

3. Αποδεικτικό Τελών Κυκλοφορίας.

4. Αποδεικτικό ΚΤΕΟ που να αποδεικνύει ότι το φορτηγό μπορεί να είναι σε χρήση κυκλοφορίας.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 που θα δηλώνονται οι αριθμοί κυκλοφορίας των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν είτε είναι ιδιόκτητα είτε όχι.

Σε περίπτωση που τα μηχανήματα και τα μεταφορικά μέσα δεν είναι ιδιόκτητα πρέπει να προσκομιστεί εκτός των ανωτέρω και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του ιδιοκτήτη τους, στην οποία θα αναφέρονται τα μεταφορικά μέσα και μηχανήματα με τους αριθμούς κυκλοφορίας τους και ότι είναι στη διάθεσή του συμμετέχοντα σύμφωνα με την σύμβαση που θα υπογράψει και ότι υποχρέωση απορρέει από αυτή.

Γ)Απαιτείται, από τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν άδεια συλλογής και μεταφοράς στερεών και μη επικίνδυνων αποβλήτων η οποία θα συμπεριλαμβάνει και απόβλητα ξύλων, κήπων, πάρκων, οδών και πεζοδρομίων, όπως αναφέρεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 1909/22-12-2003 – ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – Αριθ.Η.Π. 50910/2727 – Άρθρο 8 και στην υπ. αριθμ. 129043/4345/8-7-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Δ)Απαιτείται, από τους ενδιαφερόμενους να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α” του Ν.4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό, υποβάλλοντας την αντίστοιχη βεβαίωση.

Ε) Απαιτείται, από τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνουν πως “κατά τη διάρκεια των εργασιών την ευθύνη της σωστής και ασφαλούς λειτουργίας των οχημάτων ή μηχανημάτων και του προσωπικού που απασχολεί την έχει ο ίδιος και οι τυχόν υλικές ζημιές η σωματικές βλάβες που θα προκληθούν σε τρίτους θα βαρύνουν τον ίδιο”.

Επίσης σας γνωρίζουμε πως στη σύμβαση που θα κληθείτε να υπογράψετε θα συμπεριλαμβάνονται εκτός των άλλων και τα κάτωθι άρθρα περί ευθυνών του αναδόχου και διατάξεων ασφαλείας:

Άρθρο 1οΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το απασχολούμενο στην εκτέλεση του έργου εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό για την περίπτωση πάσης φύσεως ατυχήματος.

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το ανωτέρω προσωπικό του στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ).

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει κατά ατυχημάτων σε Ασφαλιστικές Εταιρείες αναγνωρισμένες από το Κράτος, το εργατοϋπαλληλικό και λοιπό προσωπικό, το απασχολούμενο στις θέσεις εργασίας, εφόσον αυτό δεν υπάγεται στις περί ΙΚΑ διατάξεις.

Άρθρο 2οΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται, να εφαρμόζει πλήρως τις διατάξεις περί τάξης ασφαλείας επί ατυχημάτων, έχοντας πλήρη και ακέραια την ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη επερχόμενη στον ίδιο, το προσωπικό του ή τρίτους συνέπεια ενεργειών που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση προς την εκτέλεση των εργασιών.

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται κάθε σχετικής δαπάνης για να προβεί στην κατασκευή, συντήρηση και εν καιρώ καθαίρεση και αποκόμιση όλων των προστατευτικών κατασκευών ή περιφραγμάτων που χρησιμοποιούνται στο έργο.

3. Ο ανάδοχος υποχρεούνται, όπως με δαπάνες του εξασφαλίσει στους χώρους εργασίας, όλα τα απαραίτητα για την υγιεινή διαβίωση του απασχολούμενου προσωπικού.

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως στις θέσεις στις οποίες εκτελούνται οι εργασίες να προβαίνει στην τοποθέτηση ταινιών σήμανσης, των απαιτούμενων σημάτων και πινακίδων ασφαλείας, επιμελούμενος την συντήρησή τους. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά αυτόματα σπινθιρίζοντα σήματα.

5. Επί πλέον η τυχόν προσωρινή διακοπή ή ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνεται ευθύνη του αναδόχου μετά την απόκτηση των σχετικών αδειών και όπου παρίσταται η ανάγκη θα χρησιμοποιούνται και τροχονόμοι υπάλληλοι του αναδόχου προς ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και τροχοφόρων, για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία επί των οδών προσπελάσεων και γενικά εφ” όλων των θέσεων. Τα ανωτέρω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.

6. Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα οφειλόμενο στη μη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας. Όταν τα προς κλάδευση δέντρα βρίσκονται σε κοντινή απόσταση (<1,2μ ή και μεγαλύτερη αν κρίνεται σκόπιμο) από καλώδια ηλεκτροφωτισμού ευθύνη του αναδόχου και σε συνεννόηση με τον πάροχο ρεύματος γίνεται η διακοπή ρεύματος.

7. Ο ανάδοχος ως υπεύθυνος της τήρησης των Νόμων κ.λ.π. υποχρεούται όπως ανακινεί αμελλητί στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σε αυτόν σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με τα υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου , ασφαλείας κ.λ.π.

8. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα στοιχεία, που απαιτούν οι νόμοι, να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, καθώς επίσης να παίρνει, σε όλη την διάρκεια των εργασιών τα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων που καθορίζονται στα Π.Δ. 778/80 και 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών κ.λ.π.», εκπονώντας με ευθύνη του και υποβάλλοντας αρμοδίως κάθε σχετική μελέτη, όπως στατική μελέτη ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης του έργου, Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) και Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) της απόφασης ΔΙΠΑΔ /177/02/03/01 του ΥΠΕΧΩΔΕ (άρθρα 1,2,3) κ.λ.π., σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του Π.Δ. 609/85.

Σε περίπτωση βλάβης του μηχανήματος ή του μεταφορικού μέσου ο ανάδοχος οφείλει την άμεση αντικατάστασή του εντός μίας ημέρας. Το μηχάνημα ή το μεταφορικό μέσο που θα αντικαταστήσει το αντίστοιχο με βλάβη, θα πρέπει να έχει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, τα οποία ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στην Υπηρεσία αμέσως.

Για τις περιπτώσεις που πρόκειται για κλάδεμα Πλατάνων και για την προστασία τους από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους, που προκαλείτε από το παθογόνο Ceratocystisfimbriariaf. P. PlataniWalter, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την απολύμανση των εργαλείων κλαδέματος που θα χρησιμοποιηθούν (αλυσοπρίονα, χειροπρίονα, κτλ) πριν και μετά τη χρήση τους, σύμφωνα με τις οδηγίες του Δασαρχείου Βόλου. Δηλαδή την απολύμανσή τους είτε με εμβάπτιση για αρκετά λεπτά σε υδατικό διάλυμα χλωρίνης (1 μέρος κοινή χλωρίνη του εμπορίου διαλυμένη σε 4 μέρη νερού) είτε με έκθεση σε πυρά.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά καλείστε να τα προσκομίσετε έως την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ., στη Δ/νση Πρασίνου, πλατεία Διμηνίου.

Μετά την υποβολή των προσφορών και τον έλεγχό τους, θα ακολουθήσει το στάδιο της συμμετοχής των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν προσφορά σε διαπραγμάτευση σύμφωνα με το ν. 4412/16.

 

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ/Α

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για απευθείας ανάθεση εργασιών κλαδέματος ψηλών, ξερών και επικίνδυνων δένδρων στη Δ.Ε.Μακρυνίτσης

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Βόλος 02/06/2017

Αρ. Πρωτ.: 45563

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Διμηνίου

ΤΚ 38500 – Διμήνι

Τηλέφωνο: 24213 53612

Fax: 24213 53613

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΨΗΛΩΝ, ΞΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΝΔΡΩΝ ΣΤΗ Δ.Ε ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017 ΜΕΣΩ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ

Στις δημοτικές ενότητες του Δήμου Βόλου βρίσκονται διάσπαρτα ψηλά και επικίνδυνα δέντρα τα οποία λόγω του φετινού δριμύ χειμώνα πάγωσαν και στη συνέχεια ξεράθηκαν ολοσχερώς ή μερικώς, ενώ ένας εξίσου σημαντικός αριθμός δένδρων υπέστη μερικές ξηράνσεις σε βραχίονες και κλαδιά, τα οποία με την επίδραση του αέρα, των έντονων καιρικών φαινομένων και του υπερκείμενου βάρους σπάζουν και πέφτουν με άμεσο κίνδυνο να προκαλέσουν σωματικές, υλικές ζημιές ή ακόμη και θανάτους. Να σημειωθεί ότι οι Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Βόλου (Μακρυνίτσα, Πορταριά, Αρτέμιδα κτλ,) είναι σημαντικά τουριστικά θέρετρα με αθρόα προσέλευση τουριστών.

Λόγοι διασφάλισης της δημόσιας ασφάλειας καθιστούν αναγκαίο να πραγματοποιηθούν εργασίες κλαδέματος των ψηλών, επικίνδυνων και ξερών δένδρων με χρήση τηλεσκοπικού καλαθοφόρου οχήματος ή όπου δεν είναι δυνατή η πρόσβαση μηχανημάτων με εξειδικευμένους αναρριχητές-κλαδευτέςσε υποδεικνυόμενο από τη Δ/νση Πρασίνου ύψος ανάλογα με την κάθε περίπτωση και αποκομιδής των προϊόντων κλαδέματος.

Στις Δημοτικές Ενότητες ευθύνη για τη συντήρηση του Πρασίνου έχουν τα Πολυδύναμα Τμήματα των αντίστοιχων Δημοτικών Ενοτήτων. Τα Τμήματα είναι υποστελεχωμένα και ασχολούνται κυρίως με την καθαριότητα. Σε αυτά δεν υπηρετεί εξειδικευμένο προσωπικό και στερούνται μηχανολογικού εξοπλισμού.

Τα περισσότερα από τα ψηλά επικίνδυνα και ξερά δέντρα φτάνουν σε ύψος άνω των δώδεκα μέτρων (κάποια μάλιστα φτάνουν και σε ύψος άνω των 25 μέτρων), γεγονός που καθιστά αναγκαία τη χρήση τηλεσκοπικού καλαθοφόρου οχήματος και εξειδικευμένου προσωπικού (χειριστή καλαθοφόρου και εξειδικευμένο κλαδευτή για εργασίες κλαδέματος σε μεγάλο ύψος) που η υπηρεσία μας δε διαθέτει. Επίσης η υπηρεσία δεν έχει ούτε τα οχήματα για την αποκομιδή των προϊόντων κλαδέματος τόσο μεγάλου όγκου, ούτε τη δυνατότητα να παρέμβει ταυτόχρονα σε τόσο μεγάλο αριθμό δέντρων διασπαρμένων σε τόσο μεγάλες αποστάσεις.

Από το προσωπικό που η Διεύθυνση διαθέτει στο Τμήμα Πάρκων και Δεντροστοιχιών 11 άνδρες μπορούν (λόγω ηλικίας, προβλημάτων υγείας, ικανότητας κτλ) να συμμετέχουν σε εργασίες κλαδέματος, στο Τμήμα Σχεδιασμού Πρασίνου 3 άνδρες και στο Τμήμα της Δημοτικής Ενότητας Νέας Ιωνίας μόνο 2 άνδρες. Η Δ/νση Πρασίνου έχει ήδη ξεκινήσει το κλάδεμα “αναγέννησης” σε χαμηλά και μέτριου ύψους δέντρα με συνεργεία εδάφους. Ταυτόχρονα το προσωπικό της Υπηρεσίας είναι επιφορτισμένο και με τη συντήρηση 640 στρεμμάτων πλατειών και Πάρκων στη Δημοτική Ενότητα Βόλου και 504 στρεμμάτων Πρασίνου στη Νέα Ιωνία. Ήδη το ενεργό προσωπικό της Διεύθυνσης δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες των Δημοτικών Ενοτήτων Βόλου και Νέας Ιωνίας, πολύ περισσότερο να υποστηρίξει ταυτόχρονα και τις αυξημένες ανάγκες στις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες. Επομένως υπάρχει αντικειμενική αδυναμία της Υπηρεσίας για την επιτυχή ολοκλήρωση των παραπάνω εργασιών.

Τα δέντρα που έχουν προγραμματιστεί να κλαδευτούν βρίσκονται εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Μακρινίτσας και έχουν κατηγοριοποιηθεί στις παρακάτω δύο ομάδες ανάλογα με την ευκολία πρόσβασης μηχανημάτων ή όχι:

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑΣ

ΟΜΑΔΑ 1.

Μη ευκολία πρόσβασης μηχανημάτων στο σημείο

όπου βρίσκονται τα δένδρα

Α/Α

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΕΙΔΟΣ

ΔΕΝΔΡΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΝΔΡΩΝ

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΔΕΝΔΡΩΝ

1.

Κεντρική πλατεία – Μακρινίτσας

Πλάτανος

4

> 20

2.

Στο κεντρικό καλντερίμι έξω από το Αρχοντικό Καραβέργου μετά την κεντρική πλατεία

Πλάτανος

1

> 25

3.

Στο κεντρικό καλντερίμι προς το Μουσείο

Πλάτανος

1

> 25

4.

Αύλειος χώρος Δημοτικού Σχολείου

Πλάτανος

Κυπαρίσσι

1

1

> 25

5.

Διάσπαρτα εντός οικισμού

-

2

-

Σύνολο

10

ΟΜΑΔΑ 2.

Ευκολία πρόσβασης μηχανημάτων στο σημείο

όπου βρίσκονται τα δένδρα

1.

Κεντρική πλατεία – Εστιατόριο “Το Κεντρικόν”

Αγριόλευκα

1

15

2.

Παιδική Χαρά Μακρινίτσας πριν την κεντρική πλατεία

Πλάτανος

4

8 – 12

3.

Χώρος στάθμευσης “Μπράνη”

Πλάτανος

4

15 – 25

4.

Χώρος στάθμευσης “Στεφάνι”

Πλάτανος

Λεύκα

6

2

15 – 25

5.

Στον δρόμο προς το μοναστήρι του Αγίου Γερασίμου μεταξύ “Μπράνης” και “Στεφάνι”

Λεύκα

2

15 – 25

6.

Θέση “Μπεϊλίκι”

Πλάτανος

1

8 – 10

7.

Επί της οδού Κουκουράβα – Βόλου στη θέση Βρύση Μπαρμπαγιάννη

Πλάτανος

1

15 – 25

8.

Επί της οδού Κουκουράβα – Βόλου στη θέση Παλαιό Τέρμα

Πλάτανος

1

15 – 25

9.

Επί της οδού Κουκουράβα – Βόλου στη θέση Εικονοστάσι Αγίου Γεωργίου

Πλάτανος

3

15 – 25

10.

Διάσπαρτα εντός οικισμού

-

5

Σύνολο

30

 

Όπου δεν υπάρχει ευκολία πρόσβασης μηχανημάτων, οι εργασίες κλαδέματος μπορούν να γίνουν με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο (π.χ. εναερίτες-κλαδευτές ή άλλο).

Ο τρόπος κλαδέματος και η εποχή που θα διεξαχθεί θα υποδεικνύεται από τη Διεύθυνση Πρασίνου ανάλογα με το είδος και την επικινδυνότητα των δέντρων με γνώμονα κυρίως τη Δημόσια Ασφάλεια. Σε περίπτωση που κάποια από τα παραπάνω δένδρα έχουν κλαδευτούν προηγουμένως λόγω έκτακτης ανάγκης (Πυροσβεστική λόγω πτώσης κτλ) πριν την ανάθεση των εργασιών, θα αντικατασταθούν από άλλα αντίστοιχου αριθμού και δυσκολίας.

Τα προϊόντα κλαδέματος είναι αντικείμενο συλλογής, απομάκρυνσης και διαχείρισης του αναδόχου. Με ευθύνη του αναδόχου, τα προϊόντα κλαδέματος που θα πέσουν στο δρόμο ή στα πεζοδρόμια των οδών ή σε άλλους χώρους, θα απομακρύνονται από τον τόπο των εργασιών αυθημερόν και θα απορρίπτονται σε θέση που επιτρέπεται. Οι χώροι όπου θα εκτελούνται οι εργασίες θα καθαρίζονται άμεσα ώστε να παραδίδονται καθαροί εντός της ίδιας ημέρας που πραγματοποιούνται οι εργασίες.

Η δαπάνη των υλικών, των καυσίμων και των λιπαντικών των μηχανημάτων όπως και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται αλλά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση των εργασιών, καθώςκαι κάθε κόστος που θα προκύψει κατά την απομάκρυνση των προϊόντων κλαδέματος και την απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο (εκμισθωτή). Επίσης βαρύνουν τον ανάδοχο οι αμοιβές των οδηγών, των χειριστών, των κλαδευτών, των εναεριτών και των λοιπών εργατών καθώς και οι ασφαλιστικές τους εισφορές.

Η σωστή και ασφαλής λειτουργία των οχημάτων ή μηχανημάτων ή λοιπού εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθούν είναι ευθύνη του αναδόχου. Κατά τη διάρκεια των εργασιών την ευθύνη της σωστής και ασφαλούς λειτουργίας τους έχει ο ανάδοχος. Τυχόν ζημιές που θα προκληθούν σε τρίτους θα βαρύνουν τον ίδιο.

Το εργατοτεχνικό προσωπικό που θα εκτελεί τις εργασίες θα πρέπει να φέρει τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία ατομικά μέσα προστασίας με ευθύνη του αναδόχου. Τυχόν υλικές ζημιές ή σωματικές βλάβες ή ατύχημα ή δυστύχημα που θα προκληθεί σε εργαζόμενους ή σε τρίτους κατά τη διάρκεια των εργασιών, βαρύνουν αποκλειστικά τον ανάδοχο.

Τα μέτρα ασφαλείας για τους χειριστές των μηχανημάτων και τους εναερίτες, πρέπει να λαμβάνονται ακριβώς όπως αναφέρονται στην κείμενη νομοθεσία με ευθύνη του αναδόχου.

Αν χρησιμοποιηθούν εναερίτες κλαδευτές, ο ανάδοχος υποχρεούται να χρησιμοποιήσει πιστοποιημένο εξοπλισμό και υλικά (σχοινιά, ράουλα, κτλ) μεγάλης αντοχής για την ασφαλή εναπόθεση των προϊόντων κοπής στο έδαφος και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση όλων των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Επειδή στην πλειοψηφία πρόκειται για το κλάδεμα Πλατάνων και για την προστασία τους από την ασθένεια του μεταχρωματικού έλκους, που προκαλείτε από το παθογόνο Ceratocystisfimbriariaf. P. PlataniWalter, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την απολύμανση των εργαλείων κλαδέματος που θα χρησιμοποιηθούν (αλυσοπρίονα, χειροπρίονα, κτλ) πριν και μετά τη χρήση τους, σύμφωνα με τις οδηγίες του Δασαρχείου Βόλου. Δηλαδή την απολύμανσή τους είτε με εμβάπτιση για αρκετά λεπτά σε υδατικό διάλυμα χλωρίνης (1 μέρος κοινή χλωρίνη του εμπορίου διαλυμένη σε 4 μέρη νερού) είτε με έκθεση σε πυρά.

Η τιμή προσφοράς θα είναι σε ευρώ ανά ομάδα για το σύνολο όλων των δένδρων της κάθε ομάδας.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να καταθέσει προσφορά για μία ή όλες τις ομάδες.

Ανάδοχος ανά ομάδα ανακηρύσσεται αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή στην αντίστοιχη ομάδα.

Η επιλογή της ομάδας θα γίνει με βάση τη σειρά κατάταξης στον παραπάνω πίνακα, σύμφωνα με τη χαμηλότερη τιμή και τη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής της Διεύθυνσης Πρασίνου.

Το ποσό της δαπάνης θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6262.025 του προϋπολογισμού του έτους 2017.

Παρακαλούμε όπως, προσκομίσετε εσώκλειστη οικονομική προσφορά έως τις 8/6/2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 μ.μ. στη γραμματεία της Δ/νσης Πρασίνου, πλατεία Διμηνίου – πρώην Δημαρχείο Δ. Αισωνίας.

Σας ενημερώνουμε ότι μαζί με την εσώκλειστη οικονομική προσφορά πρέπει να προσκομίσετε και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

Α) Όσον αφορά τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν:

1. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ.

2. Άδεια Κυκλοφορίας του μηχανήματος.

3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 που θα δηλώνονται οι αριθμοί κυκλοφορίας των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν.

4. Αποδεικτικό Τελών Κυκλοφορίας.

5. Άδεια χειριστή μηχανημάτων.

6. Βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών κλαδέματος από φορείς του Δημοσίου, εφόσον υπάρχει.

7. Για τα καλαθοφόρα οχήματα επί πλέον θα πρέπει να προσκομιστούν: α) έγγραφο που θα αναφέρει την ανυψωτική ικανότητα (το μέγιστο ύψος) κάθε καλαθοφόρου που θα χρειαστεί ανάλογα με το ύψος των δένδρων, β) Πιστοποιητικό ελέγχου (καταλληλότητας) καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος ή έγκριση λειτουργίας αυτού.

Β) Όσον αφορά τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν:

1. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ.

2. Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος που θα αποδεικνύει ότι το φορτηγό είναι Δημόσιας Χρήσης.

3. Αποδεικτικό Τελών Κυκλοφορίας.

4. Αποδεικτικό ΚΤΕΟ που να αποδεικνύει ότι το φορτηγό μπορεί να είναι σε χρήση κυκλοφορίας.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 που θα δηλώνονται οι αριθμοί κυκλοφορίας των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν είτε είναι ιδιόκτητα είτε όχι.

Σε περίπτωση που τα μηχανήματα και τα μεταφορικά μέσα δεν είναι ιδιόκτητα πρέπει να προσκομιστεί εκτός των ανωτέρω και υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του ιδιοκτήτη τους, στην οποία θα αναφέρονται τα μεταφορικά μέσα και μηχανήματα με τους αριθμούς κυκλοφορίας τους και ότι είναι στη διάθεσή του συμμετέχοντα σύμφωνα με την σύμβαση που θα υπογράψει και ότι υποχρέωση απορρέει από αυτή.

Γ) Όσον αφορά για εναέριες εργασίες:

1. Πιστοποίηση εργασιών σε ύψος για κάθε εργαζόμενο που θα συμμετέχεις στις εργασίες.

Δ)Απαιτείται, από τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν άδεια συλλογής και μεταφοράς στερεών και μη επικίνδυνων αποβλήτων η οποία θα συμπεριλαμβάνει και απόβλητα ξύλων, κήπων, πάρκων, οδών και πεζοδρομίων, όπως αναφέρεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αρ. Φύλλου 1909/22-12-2003 – ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ – Αριθ.Η.Π. 50910/2727 – Άρθρο 8 και στην υπ. αριθμ. 129043/4345/8-7-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Ε)Απαιτείται, από τους ενδιαφερόμενους να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν.4412/2016 ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα αυτό, υποβάλλοντας την αντίστοιχη βεβαίωση.

ΣΤ)Απαιτείται, από τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86στην οποία θα δηλώνουν πως “κατά τη διάρκεια των εργασιών την ευθύνη της σωστής και ασφαλούς λειτουργίας των οχημάτων ή μηχανημάτων και του προσωπικού που απασχολεί την έχει ο ίδιος και οι τυχόν υλικές ζημιές η σωματικές βλάβες που θα προκληθούν σε τρίτους θα βαρύνουν τον ίδιο”.

Επίσης σας γνωρίζουμε πως στη σύμβαση που θα κληθείτε να υπογράψετε θα συμπεριλαμβάνονται εκτός των άλλων και τα κάτωθι άρθρα περί ευθυνών του αναδόχου και διατάξεων ασφαλείας:

Άρθρο 1οΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για το απασχολούμενο στην εκτέλεση του έργου εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό για την περίπτωση πάσης φύσεως ατυχήματος.

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το ανωτέρω προσωπικό του στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ).

3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει κατά ατυχημάτων σε Ασφαλιστικές Εταιρείες αναγνωρισμένες από το Κράτος, το εργατοϋπαλληλικό και λοιπό προσωπικό, το απασχολούμενο στις θέσεις εργασίας, εφόσον αυτό δεν υπάγεται στις περί ΙΚΑ διατάξεις.

Άρθρο 2οΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ – ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1. Ο ανάδοχος υποχρεούται, να εφαρμόζει πλήρως τις διατάξεις περί τάξης ασφαλείας επί ατυχημάτων, έχοντας πλήρη και ακέραια την ευθύνη για οποιοδήποτε ατύχημα ή βλάβη επερχόμενη στον ίδιο, το προσωπικό του ή τρίτους συνέπεια ενεργειών που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση προς την εκτέλεση των εργασιών.

2. Ο ανάδοχος υποχρεούται κάθε σχετικής δαπάνης για να προβεί στην κατασκευή, συντήρηση και εν καιρώ καθαίρεση και αποκόμιση όλων των προστατευτικών κατασκευών ή περιφραγμάτων που χρησιμοποιούνται στο έργο.

3. Ο ανάδοχος υποχρεούνται, όπως με δαπάνες του εξασφαλίσει στους χώρους εργασίας, όλα τα απαραίτητα για την υγιεινή διαβίωση του απασχολούμενου προσωπικού.

4. Ο ανάδοχος υποχρεούται όπως στις θέσεις στις οποίες εκτελούνται οι εργασίες να προβαίνει στην τοποθέτηση ταινιών σήμανσης, των απαιτούμενων σημάτων και πινακίδων ασφαλείας, επιμελούμενος την συντήρησή τους. Στις επικίνδυνες για την κυκλοφορία θέσεις θα τοποθετούνται υποχρεωτικά αυτόματα σπινθιρίζοντα σήματα.

5. Επί πλέον η τυχόν προσωρινή διακοπή ή ρύθμιση της κυκλοφορίας θα γίνεται ευθύνη του αναδόχου μετά την απόκτηση των σχετικών αδειών και όπου παρίσταται η ανάγκη θα χρησιμοποιούνται και τροχονόμοι υπάλληλοι του αναδόχου προς ασφαλή καθοδήγηση των πεζών και τροχοφόρων, για την απρόσκοπτη και ασφαλή κυκλοφορία επί των οδών προσπελάσεων και γενικά εφ” όλων των θέσεων. Τα ανωτέρω μέτρα θα λαμβάνονται με ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου.

6. Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα οφειλόμενο στη μη λήψη των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας.

7. Ο ανάδοχος ως υπεύθυνος της τήρησης των Νόμων κ.λ.π. υποχρεούται όπως ανακινεί αμελλητί στη Διευθύνουσα Υπηρεσία τις κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου απευθυνόμενες ή κοινοποιούμενες σε αυτόν σχετικές διαταγές και εντολές των διαφόρων Αρχών σχετικά με τα υποδεικνυόμενα μέτρα ελέγχου, ασφαλείας κ.λ.π.

8. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρεί όλα τα στοιχεία, που απαιτούν οι νόμοι, να τηρεί τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, καθώς επίσης να παίρνει, σε όλη την διάρκεια των εργασιών τα μέτρα ασφαλείας για την πρόληψη ατυχημάτων που καθορίζονται στα Π.Δ. 778/80 και 1073/81 «Περί μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών κ.λ.π.», εκπονώντας με ευθύνη του και υποβάλλοντας αρμοδίως κάθε σχετική μελέτη, όπως στατική μελέτη ικριωμάτων, μελέτη προσωρινής σήμανσης του έργου, Φάκελος Ασφαλείας και Υγείας (ΦΑΥ) και Σχέδιο Ασφαλείας και Υγείας (ΣΑΥ) της απόφασης ΔΙΠΑΔ /177/02/03/01 του ΥΠΕΧΩΔΕ (άρθρα 1,2,3) κ.λ.π., σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 34 του Π.Δ. 609/85.

Σε περίπτωση βλάβης του μηχανήματος ή του μεταφορικού μέσου ο ανάδοχος οφείλει την άμεση αντικατάστασή του εντός μίας ημέρας. Το μηχάνημα ή το μεταφορικό μέσο που θα αντικαταστήσει το αντίστοιχο με βλάβη, θα πρέπει να έχει όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά, τα οποία ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει στην Υπηρεσία αμέσως.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά καλείστε να τα προσκομίσετε έως την Πέμπτη 8 Ιουνίου 2017 και ώρα 11:00 π.μ., στη Δ/νση Πρασίνου, πλατεία Διμηνίου.

Μετά την υποβολή των προσφορών και τον έλεγχό τους, θα ακολουθήσει το στάδιο της συμμετοχής των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν προσφορά σε διαπραγμάτευση σύμφωνα με το ν. 4412/16.

 

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ ΠΕ/Α

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή του ΦΟΡΤΗΓΟY ΑΝΟΙΚΤΟY MITSUBISHI με αρ.κυκλοφορίας KHΗ 2993 χρειάζεται να γίνει προμήθεια μπαταριών

ΕΑ_ΚΗΗ_2993ΕΑ_ΚΗΗ_2993

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ