ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 2015-2019

Α.  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 2015 – 2019

Β.  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 2015 – 2019

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Βόλου

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

B΄ΤΡΙΜΗΝΟY 2018

A΄ΤΡΙΜΗΝΟY 2018
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΥ 2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Δ” ΤΡΙΜΗΝΟ 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Γ” ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2017

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Β” ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2017

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Αυγούστου 2017

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιουλίου 2017

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιουνίου 2017

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαΐου 2017

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Απριλίου 2017

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟY 2017

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ΄ ΤΡΙΜΗΝΟY 2016

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαρτίου 2017

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2017

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2017

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2016
Εκτέλεση Προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2016

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2016

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Γ΄ΤΡΙΜΗΝΟY 2016

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Σεπτεμβρίου 2016

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Αυγούστου 2016

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟY 2016

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Iουλίου 2016

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιουνίου 2016

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαΐου 2016
Έκθεση Αποτελεσμάτων Εκτέλεσης Προϋπολογισμού για το Α” τρίμηνο του έτους 2016 Α

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Απριλίου 2016

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Μαρτίου 2016

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Φεβρουαρίου 2016

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Ιανουαρίου 2016

 

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ” ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Δ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2015 Δήμου ΒόλουΣτοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2015 Δήμου Βόλου

 

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2015Εκτέλεση Προϋπολογισμού Νοεμβρίου 2015

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2015 Δήμου ΒόλουΣτοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Οκτωβρίου 2015 Δήμου Βόλου

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Γ” ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Γ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προυπολογισμού Σεπτεμβρίου 2015 Δήμου ΒόλουΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 ΔΗΜΟY ΒΟΛΟΥ

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αυγούστου 2015 Δήμου ΒόλουΣτοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Αυγούστου 2015 Δήμου Βόλου

 Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιουλίου 2015 Δήμου ΒόλουΣτοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιουλίου 2015 Δήμου Βόλου

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Β” ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Β

Στοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιουνίου 2015 Δήμου ΒόλουΣτοιχεία Εκτέλεσης Προϋπολογισμού Ιουνίου 2015 Δήμου Βόλου

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΑΪΟΥ 2015 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

EKTEΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015EKTEΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

 

EKTEΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015EKTEΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Α” ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2015ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ Α

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

 

 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Από 01/01/2014 έως 31/12/2014ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Από 01/01/2014 έως 31/12/2014

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1-1 ΕΩΣ 30-11-2014 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΟ 1-1 ΕΩΣ 30-11-2014 ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

 

Βρέθηκε σκυλάκι !

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ με Link

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ 2014 – 2020 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ 2015-2019

ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΕΣΠΑ 2014-2020

1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (pdf)

2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (JOBCENTER) (pdf) - ΕΡΓΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΑΑ) 

3. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΟΨΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  (pdf) - ΕΡΓΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΑΑ)

4. ΕΠΙΣΚΕΥΉ – ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ  (pdf)ΕΡΓΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΑΑ)

5ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΑΓΧΙΑΛΟΥ – ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (pdf)

6. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟΥΡΙ Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ- ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (pdf)

7. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗ Δ.Ε. ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ – ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (pdf)

8. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΕΣΚΛΟ Δ.Ε. ΑΙΣΩΝΙΑΣ- ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (pdf)

9. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ  (pdf)

10. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΑΓΧΙΑΛΟ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ  (pdf)

11. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΒΟΛΟΥ  (pdf)

12. ΕΝΙΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ  (pdf) - ΕΡΓΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΑΑ) 

13. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ  (pdf) - ΕΡΓΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΑΑ) 

14. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΌΜΩΝ ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ (pdf) - ΕΡΓΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΑΑ) 

15. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΕ ΔΥΟ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΗΣ Σ.Υ.Δ  (pdf)

16. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016 – ΚΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑ /ΣΠΟΡΑΔΕΣ  (pdf)

17. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019 – Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ/ΣΠΟΡΑΔΩΝ  (pdf)

 

 

 

ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΙ ΣΚΥΛΟΙ

 

 

 

 

 

 

 

 


ΦΙΛΙΚΟΙ ΣΚΥΛΟΙ

ΘΗΛΥΚΗ ΣΚΥΛΙΤΣΑ  (18/9/2018)

Αυτή η μικρή είναι 10 μηνών, 8,5 κιλά( δεν θα μεγαλώσει άλλο), στειρωμένη, εμβολιασμένη.
Είναι πολύ φιλική, χαδιάρα, ιδανική για παρέα!

 

 

 

 

 

 

 

 

Tα κουταβάκια είναι περίπου 3 μηνών εμβολιασμένα και ζητούν σπίτι (22/8/2018)

  

 

                                                                                

Καταφύγιο ζώων

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (Γλαφυρές) 2428073111 και ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ: 2421020412 (Δ/νση Τοπάλη 97 με Γαλλίας)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TOY ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ

Πριν από την επίσκεψη προηγείται επικοινωνία με το συντονιστή του προγράμματος ή τον υπεύθυνο κτηνίατρο του ενδιαιτήματος

ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΥΙΟΘΕΣΙΑ

Φιλικοί σκύλοι

Επιθετικοί σκύλοι

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή χωματουργικού με αρ. ΜΕ 64052

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή χωματουργικού με αρ. ΜΕ 64052. Χρειάζεται να γίνει προμήθεια των παρακάτω ανταλλακτικών: CA0028632 ORING τεμ. 6 ,CA0132690 BRAKE DISC τεμ.6 , CA0133758 ORING τεμ. 2 ,CA0133759 ORING τεμ. 2 , CA0047705 CASSETTE SEAL τεμ. 4 880100068 BRAKE PUMP τεμ. 2 878000487 GASKET KIT τεμ. 1Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την επισκευή χωματουργικού με αρ. ΜΕ 64052. Χρειάζεται να γίνει προμήθεια των παρακάτω ανταλλακτικών: CA0028632 ORING τεμ. 6 ,CA0132690 BRAKE DISC τεμ.6 , CA0133758 ORING τεμ. 2 ,CA0133759 ORING τεμ. 2 , CA0047705 CASSETTE SEAL τεμ. 4 880100068 BRAKE PUMP τεμ. 2 878000487 GASKET KIT τεμ. 1

Ανακοίνωση του Γραφείου Μητρώων Αρρένων για τα αγόρια που γεννήθηκαν το έτος 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ

Βόλος 26 Ιουνίου 2017

Αριθ. Πρωτ: 54249

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

 

Ο Δήμαρχος Βόλου κάνει γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2119/93 «περί Μητρώων Αρρένων» ότι από την 28η Ιουνίου 2018 μέχρι και την 30η Ιουλίου 2018, θα βρίσκεται σε δημοσιότητα στο Κεντρικό Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Ενότητας Βόλου ο ονομαστικός κατάλογος των αγοριών που γεννήθηκαν το έτος 2017 που καταρτίστηκε από την αρμόδια επιτροπή.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν γνώση του παραπάνω ονομαστικού καταλόγου και να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους για το περιεχόμενο του μέχρι 30 Ιουλίου 2018.

 

 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΝ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΚΕΠ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

 

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ