Δημοτολόγιο

Προϊστάμενος: Γκίκα Χαρίκλεια

Ταχ. Δ/νσηΤοπάλη 12 – Δημητριάδος

Τηλέφωνο: 24210-25536

Φαξ:

E-Mail:

 

 • Μεριμνά για την καταχώριση στο δημοτολόγιο και στα Μητρώα Αρρένων, των κάθε φύσεως μεταβολών λόγω γεννήσεως, γάμου, θανάτου, διαζυγίων, αλλαγής επωνύμου, προσθήκης πατρώνυμου, μητρώνυμου, κύριου ονόματος και λοιπών στοιχείων κατόπιν αποφάσεως των οικείων αρχών.
 • Μεριμνά για την εγγραφή αδήλωτων, την εξακρίβωση της ιθαγένειας αυτών, καθώς και για τη διόρθωση των πάσης φύσεως εσφαλμένων εγγραφών στο δημοτολόγιο και στα μητρώα αρρένων, κατόπιν αποφάσεως των οικείων αρχών.
 • Προσυπογράφει όλα τα εκδιδόμενα πιστοποιητικά, τις αποφάσεις του Δημάρχου επί των μεταβολών στα δημοτολόγια και μητρώα αρρένων, καθώς και την υπηρεσιακή αλληλογραφία του Τμήματος, η οποία διεξάγεται από αυτόν.

Αρμοδιότητες Γενικού Μητρώου (Δημοτολογίου)

Υπεύθυνη : Κοϊθα Κωνσταντία

Ταχ. Δ/νσηΤοπάλη 12 – Δημητριάδος

Τηλέφωνο: 24210-37513

 • Εκδίδει τα πιστοποιητικά προσωπικής, οικογενειακής καταστάσεως και ταυτοπροσωπίας των δημοτών.
 • Επιμελείται την εφαρμογή των σχετικών με τους δημότες διατάξεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας.
 • Συντάσσει τις δηλώσεις πολιτογράφησης βάσει του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και αποστέλλει τα πλήρη δικαιολογητικά στην αρμόδια αρχή.
 • Συνεργάζεται με τις αποκεντρωμένες αρμόδιες ανάλογες υπηρεσίες των Δημοτικών Ενοτήτων.

Αρμοδιότητες Εκλογών(Μεταδημότευση)

 • Επιμελείται την εφαρμογή της εκλογικής νομοθεσίας και εκτελεί τα καθήκοντα που ανατίθενται από τον εκλογικό νόμο.
 • Συντάσσει και τηρεί τους εκλογικούς καταλόγους, ενημερώνει αυτούς βάσει Δημοτολογίου ώστε να εμφανίζουν τον πραγματικό αριθμό του εκλογικού σώματος.
 • Μεριμνά για την καταχώρηση στους εκλογικούς καταλόγους κάθε φύσεως μεταβολών, νέων εγγραφών, διαγραφών, διορθώσεων στοιχείων κ.λ.π. μέσα στις νόμιμες προθεσμίες.(Μεταδημότευση)
 • Συντάσσει ειδικές εκλογικές καταστάσεις ετεροδημοτών, αυτών που επιθυμούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα στον τόπο διαμονής τους.

 

Για έκδοση εγγράφων από το Δημοτολόγιο, παρακαλούμε, επιλέξτε από τη διπλανή λίστα το έγγραφο που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, συμπληρώστε τις ηλεκτρονικές αιτήσεις και καταθέσετε τα στην υπηρεσία μας. Ευχαριστούμε.

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ