Διεύθυνση Κοιμητηρίων

Διεύθυνση Κοιμητηρίων
Αναπληρωτής Προϊστάμενος Διεύθυνσης : Πολυμενίδης Ιωάννης

Διεύθυνση : Κοιμητήριο Βόλου – θέση Κούκος –Ε.Ο. Βόλου – Λάρισας

Τηλ.: 24210 95720

E-mail : koukos0@ gmail.com

 

1. Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Προϊστάμενος : Τσιφλόγλου Ιωάννης

 

2. Τμήμα Συντήρησης και Κατασκευής Έργων

Προϊστάμενος : Πολυμενίδης Ιωάννης

 

 

Η Διεύθυνση Κοιμητηρίων είναι αρμόδια  για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των Κοιμητηρίων του πρώην διαδημοτικού συνδέσμου κοιμητηρίων των πρώην Δήμων Βόλου και  Νέας Ιωνίας. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

  • Τηρεί τις διαδικασίες λειτουργίας των δημοτικών Κοιμητηρίων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και του ειδικότερους κανονισμούς λειτουργίας του Δήμου.
  • Ενημερώνει και πληροφορεί τους πολίτες για τις ενέργειες που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση διοικητικών υποθέσεων σχετικών με τις κεντρικές δημοτικές υπηρεσίες, αρμοδιότητας Κοιμητηρίων.
  • Μεριμνά για τη χορήγηση άδειας ταφής και αποτέφρωσης νεκρών.
  • Μεριμνά για τη φύλαξη, την ασφάλεια, την καθαριότητα και ευπρέπεια των εγκαταστάσεων των Κοιμητηρίων.
  • Τηρεί τις διαδικασίες και αρχεία που σχετίζονται με τις οικονομικές δοσοληψίες των πολιτών ως προς τη λειτουργία των Κοιμητηρίων
  • Διενεργεί τις ημερήσιες εισπράξεις και αποδίδει αυτές στο ταμείο του Δήμου.
  • Παρακολουθεί την τακτοποίηση των υποχρεώσεων των οφειλετών προς τα Κοιμητήρια και ενημερώνει τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις καθυστερούμενες οφειλές.
volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ