Ανακοίνωση παράτασης του προγράμματος «Στέγαση & Επανένταξη» και στο Δήμο Βόλου έως 31/12/2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Με απόφαση του υπουργείου εργασίας παρατείνεται και στο Δήμο Βόλου το πρόγραμμα «Στέγαση & Επανένταξη» που έληξε την 31/12/2016 για ακόμη ένα χρόνο δηλαδή έως και την 31/12/2017. Το πρόγραμμα καλύπτει το ενοίκιο των 25 αστέγων οικογενειών που έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Αναλυτικότερα

Ο Δήμος Βόλου, από τo 2015 υλοποιεί το πρόγραμμα «Στέγαση και Επανένταξη», το οποίο εγκρίθηκε με την Δ28/ οικ./31354/2352/15-9-2014 απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και έχει ως κύριο στόχο την πλήρη επανένταξη και ενσωμάτωση στον κοινωνικό ιστό ανθρώπων που λόγω της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας αλλά και για ξεχωριστούς λόγους ο καθένας, βρέθηκαν αντιμέτωποι με το πρόβλημα της έλλειψης στέγης. Προκειμένου οι ωφελούμενοι να επωφεληθούν αποτελεσματικών και ολοκληρωμένων υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας και επανένταξης, το Υπουργείο Εργασίας κατέθεσε τροπολογία που συμπεριλήφθηκε στο νόμο «Εθνικός Μηχανισμός Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής, Ρυθμίσεις για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν. 4387/2016 (Α΄ 85)» με την οποία δόθηκε παράταση στο πρόγραμμα έως 31/12/2017
Με την αριθμ. Δ23/οικ. 61006/4703 απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίσθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις εφαρμογής του προγράμματος. Σύμφωνα με αυτή, ωφελούμενοι του προγράμματος είναι όσοι συμμετείχαν στις δράσεις του προγράμματος έως 31/12/2016. Από το σύνολο των ενηλίκων ωφελουμένων, ποσοστό κατ’ ελάχιστον, 40% πρέπει να προωθηθεί στην εργασία.
Επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος θεωρούνται η κάλυψη του ενοικίου έως του ποσού των 180€ για μεμονωμένο άτομο, έως 240€ για δύο ή περισσότερους ενήλικες και έως 280€ για οικογένειες και η κάλυψη εξόδων επισκευής υφιστάμενης κατοικίας έως του ποσού των 3.600€. Επίσης, χρηματοδοτείται η εργασιακή επανένταξη, δηλαδή η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με την κάλυψη του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις, με τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές (εργαζόμενου και εργοδότη), η δημιουργία επιχείρησης ή μικρής επιχειρηματικής μονάδας μέχρι του ποσού των 6.000€ συνολικά και η απασχόληση στον αγροτικό τομέα επίσης μέχρι του ποσού των 6.000€.
Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν από 1/1/2017 έως 31/12/2017.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕΑ)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (ΚΕΑ)

Ο Δήμος Βόλου ενημερωνει τους δημότες του, ότι το πρόγραμμα Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) ξεκινάει από την Τετάρτη 1η Φεβρουαρίου 2017.

Οι αιτούντες, κατά την προσέλευσής τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου για την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να έχουν μαζί τους τα ακόλουθα στοιχεία:

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • ΑΦΜ
  • ΑΜΚΑ
  • Αριθμό ΙΒΑΝ λογαριασμού τραπέζης στον οποίο ο/η αιτών/ούσα είναι κύριος (πρώτος) δικαιούχος
  • Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)
  • Στοιχεία διεύθυνσης της κατοικίας (π.χ. οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας)
  • Έναν αριθμό κινητού τηλεφώνου (του/της αιτούντα/ούσας)
  • Το έντυπο συναίνεσης μελών του νοικοκυριού (εφόσον απαιτείται) υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο των υπογραφών


Οι δημότες μπορούν να απευθύνονται για τις αιτήσεις στο Πρόγραμμα ΚΕΑ στα ακόλουθα σημεία εξυπηρέτησης:

ΣΗΜΕΙΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ/ΠΕΡΙΟΧΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΕΠ Βόλου Τμήμα Α΄ (452)

Ιάσονος 113 – Κουμουνδούρου

2421350082

8.00 – 20.00

ΚΕΠ Βόλου Τμήμα Β΄ (326)

Ν. Γάτσου 20 – 2ας Νοεμβρίου

2421031435

8.00 – 20.00

ΚΕΠ Δ.Ε. Ν. Ιωνίας (0208 )

Νικομηδείας 2 –Ν. Ιωνία

2421091315

8.00 – 20.00

ΚΕΠ Δ.Ε. Αγριάς (1031)

Παπανδρέου – 28ης Οκτωβρίου, Αγριά Βόλου

2428350530

8.00 – 14.00

ΚΕΠ Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου (0676)

Ελευθερίας 23, Νέα Αγχίαλος Βόλου

2428350335

8.00 – 14.00

ΚΕΠ Δ.Ε. Αισωνίας (0451)

Διμήνι Βόλου

2421353605

8.00 – 14.00

ΚΕΠ Δ.Ε. Αρτέμιδας (0804)

Άνω Λεχώνια Βόλου

2428350520

8.00 – 14.00

ΚΕΠ Δ.Ε. Ιωλκού (0805)

Ανακασιά Βόλου

2421353520

8.00 – 14.00

ΚΕΠ Δ.Ε. Πορταριάς (0453)

Πορταριά Πηλίου

2428350112

8.00 – 14.00

Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας (Γραφεία 1 & 7)

Δημαρχιακό Κατάστημα Νέας Ιωνίας, Λ. Ειρήνης 131

2421353137, 2421353134 & 2421353118

2421353127

8.30 – 13.30

Αντιδημαρχία Κοινωνικής Μέριμνας

κτίριο Στρεφτάρη, Τοπάλη-Γαλλίας

2421029576, 2421020412

9.00 – 13.00

Κεντρικό ΚΑΠΗ Ν. Ιωνίας

Καισαρείας – Ευφραιμίδου 16 Α

2421081312

9.00 – 13.00

Γραφείο Βοήθειας στο Σπίτι Δ.Ε. Αγριάς – Αρτέμιδας

Πρώην Δημοτικό Κατάστημα Αρτέμιδας, Άνω Λεχώνια

2428093207, εσωτ. 2

9.00 – 13.00

Γραφείο Βοήθειας στο Σπίτι Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου

Ελευθερίας 23, Νέα Αγχίαλος

2428350331

9.00 – 12.00

Γραφείο Βοήθειας στο Σπίτι Δ.Ε. Αισωνίας

Πρώην Δημοτικό Κατάστημα Αισωνίας, Διμήνι

2421353629

Τρίτη – Τετάρτη – Παρασκευή

8.30 – 11.30

Γραφείο Βοήθειας στο Σπίτι Δ.Ε. Νέας Ιωνίας

Δημαρχιακό Κατάστημα Νέας Ιωνίας, Λ. Ειρήνης 131

2421084934

9.00 – 13.00

Κοινωνικό Κέντρο Νέας Δημητριάδας

Δ. Πολιορκητού 15, Νέα Δημητριάδα

2421071291

9.00 – 12.00

Κοινωνικό Κέντρο Αγίου Γεωργίου

Πλατεία Χρυσοχοίδη

2421055502, -5

10.00 – 14.00

Κοινωνικό Κέντρο Αλυκών

Ηρώων Πολυτεχνείου & Βάκχου

2421087394

9.00 – 13.00

Κοινωνικό Κέντρο Αγίων Αναργύρων

Μπότσαρη & Κατσαντώνη 2

2421066175

9.00 – 13.00

Κέντρο Ρομά Αλιβερίου

Δίπλα στην Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας, Αλιβέρι

2421085841

9.00 – 13.00

Κέντρο Ρομά Αγίας Παρασκευής

Σαρακηνού 13

2421054870

9.00 – 13.00

 


Στον ακόλουθο σύνδεσμο υπάρχουν διαθέσιμα σχετικά αρχεία και πληροφορίες:

keaprogram.gr

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Είσοδος για τους Πολίτες

 

Οδηγός ΕφαρμογήςΟδηγός Εφαρμογής

 

KYA ΦΕΚKYA ΦΕΚ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 1/2017

ΣΕ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΔ, ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ 24.251 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

Δημόσια ΠρόσκλησηΔημόσια Πρόσκληση

 

Παράρτημα 1

 

Παράρτημα 2

 

Παράρτημα 3

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ για την πρόσληψη προσωπικού στην καθαριότητα σχολείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΠΔΔ)

ΤΗΛ. 2421028517, 18

Βόλος, 12/01/2017

Αρ. Πρωτ. 32

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Για την πρόσληψη προσωπικού στην καθαριότητα σχολείων,

με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου, μέχρι τις 30/6/2017.

(Σχετική ανακοίνωση αρ.πρωτ. 423/23-12-2106)

Η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Βόλου, λαμβάνοντας υπόψη τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα που κράτησαν κλειστά τα σχολεία για το διάστημα από 9/1 έως και 12/1/17, παρατείνει το διάστημα υποβολής αιτήσεων για τηνπρόσληψη προσωπικού, ενός (1) ατόμου στην καθαριότητα σχολείων, με σύμβασημίσθωσηςέργουορισμένου χρόνου και αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων των 23ο Δημ. Σχ. & 23ο Ν/Γ Βόλου, Νεαπόλεως τέρμα, τηλ. 2421085734 (1 θέση – 14 αίθουσες – από 23/01/2017 έως 30/6/2017).

Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στο σχολείο, στην ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου http://dimosvolos.gr καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Δ. Βόλου.

- Η ΝΕΑ προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων θα είναι μέχρι και την Πέμπτη 19/1/2017.

Η Ανακοίνωση, η Αίτηση και τυχόν διευκρινήσεις και πληροφορίες σχετικά με αυτές θα παρέχονται από το σχολείο, καθώς και από τα γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου (Κτίριο Αποθηκών Μουρτζούκου), Εφτά Πλατανίων & Ζάχου, τηλ. 2421028517, 28518 (Εσωτ. 5 ή 8).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΚΟΤΟΓΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών της 13-12-2016 για την ανάδειξη δύο (2) αιρετών εκπροσώπων μονίμου προσωπικού στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ο.Τ.Α. Ν. Μαγνησίας

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογών της 13-12-2016 για την ανάδειξη δύο (2) αιρετών εκπροσώπων ΙΔΑΧ στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ο.Τ.Α. Ν. Μαγνησίας

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛ. ΔΑΜΤΣΑ για το έτος 2017

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Κ. ΔΑΜΤΣΑ για το έτος 2017ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ - ΕΞΟΔΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Κ. ΔΑΜΤΣΑ για το έτος 2017

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) για το έτος 2017

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.) για το έτος 2017

Χριστουγεννιάτικο Bazaar στο Αρχοντικό Ζαφειρίου με ευφάνταστες χειροποίητες δημιουργίες

Δελτίο Τύπου

Χριστουγεννιάτικο Bazaar στο Αρχοντικό Ζαφειρίου

με ευφάνταστες χειροποίητες δημιουργίες

Οι γιορτινές ημέρες έρχονται και το πνεύμα των Χριστουγέννων απλώνεται πάνω από την πόλη μας και το Κέντρο Πολιτισμού και Κοινωνικής Παρέμβασης «Ιωλκός» δεν θα μπορούσε να μην συμμετέχει σε αυτή την γιορτινή ατμόσφαιρα. Μια βόλτα σε κάποιο χριστουγεννιάτικο bazaar θα μας φέρει αντιμέτωπους με χρώματα, μουσικές, χαμόγελα και χιλιάδες δωράκια, που θα μας φτιάξουν την διάθεση.

Έτσι λοιπόν, για ακόμη μια χρονιά σας προσκαλεί στο Αρχοντικό Ζαφειρίου, στις 11 Δεκεμβρίου 2016 για να περάσετε μια όμορφη Κυριακή διαλέγοντας ευφάνταστες δημιουργίες όπως ξεχωριστά χριστουγεννιάτικα κεντήματα διακοσμητικά αντικείμενα, μικροδωράκια και στολίδια σε πολλά σχέδια και χρώματα. Από τις 10.30 πμ έως 7.00 μ.μ θα μπορείτε να έρθετε, να περιηγηθείτε στο χώρο και να κάνετε τις αγορές σας τόσο για εσας, όσο και τους αγαπημένους σας φίλους χωρίς κόπο και άγχος ξεφεύγοντας από τις έννοιες και τις φροντίδες της καθημερινότητας .

Το εικαστικό εργαστήρι του Κέντρου Πολιτισμού « Ιωλκός» για ακόμη μια φορά εργάστηκε για την ημέρα αυτή και σήμερα σας καλεί να ανανεώσετε τη διακόσμηση του σπιτιού σας. Για αρκετό διάστημα (περισσότερο από πέντε μήνες )και υπό την καθοδήγηση της κας Άννε Σαββίδη, τα μέλη του εικαστικού εργαστηρίου ασχολήθηκαν και έφτιαξαν όλα τα χριστουγεννιάτικα αντικείμενα που θα δείτε, με μεράκι και πολύ αγάπη. Μοναδικά χριστουγεννιάτικα κεντήματα, άγγελοι , δεντράκια, στολίδια σε πολλά σχέδια και χρώματα θα σας κερδίσουν και πάνω από όλα οι τιμές τους θα είναι για εσάς μια ευχάριστη έκπληξη,γιατί είναι ιδιαίτερα προσιτές (τιμές κρίσης) και έτσι θα έχετε την ευκαιρία να αγοράσετε χειροποίητες δημιουργίες πρωτότυπες και υψηλής αισθητικής χωρίς να ξοδέψετε πολλά χρήματα .

Και οι εκπλήξεις δεν σταματούν εδώ. Θα έχετε την ευκαιρία να αγοράσετε λαχταριστά χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα , που φτιάχνονται με αγνά υλικά και παραδοσιακό τρόπο από τον συνεταιρισμό γυναικών το «Ρόδι», ο οποίος δραστηριοποιείται στην περιοχή μας και όχι μόνο. Επίσης, χριστουγεννιάτικες δημιουργίες , όπως και διάφορα λουλούδια θα έχετε την ευκαιρία θα προμηθευτείτε από το συνεταιρισμό ΑΜΕΑ «Ηλιοτρόπιο». Ενώ για πρώτη φορά συμμετέχει στο Baazar ομάδα νέων από το Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης Νέων του Βόλου με δικά τους έργα.

Και αν κουραστήκατε ή θέλετε να απολαύσετε τη βόλτα σας, θα έχετε τη δυνατότητα να πιείτε τον καφέ ή το τσάι σας στο χώρο του Αρχοντικού και να γευτείτε διάφορα εδέσματα φτιαγμένα από τα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου μας.

Όλα αυτά δείχνουν, ότι θα περάσετε μια πολύ όμορφη Κυριακή.

Και σας υπενθυμίζουμε, ότι τα έσοδα που θα προκύψουν από τις πωλήσεις θα διατίθενται για την αγορά τροφίμων μακράς διάρκειας, τα οποία δίνουμε ανά τακτά διαστήματα με διακριτικότητα και σεβασμό σε οικογένειες της περιοχής μας, οι οποίες δοκιμάζονται στις μέρες που ζούμε.

Σας περιμένουμε!!!!

«VOLOS-MAGNESIA 2021″ φάκελος υποψηφιότητας του Βόλου για τον τίτλο «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2021″

«VOLOS-MAGNESIA 2021″ 
ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΚΕΛΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 2021″

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

 

Δ/νση : Πλ. Ρ. Φεραίου

Αρμόδιος: Ζέρβας Ανδρέας

Τηλ.: 2421350100

 

Βόλος, 31-05-2016

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ετήσια εμποροπανήγυρη θα τελεσθεί από τις 4 Ιουλίου 2016 έως 10 Ιουλίου 2016. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή από τις 6 Ιουνίου έως 17 Ιουνίου 2016 στο Δήμο Βόλου.

Γενικά Δικαιολογητικά:

1. Κατάθεση σχετικής αίτησης – δελτίου συμμετοχής, που θα περιλαμβάνει τα στοιχεία:

- Ονοματεπώνυμο ή την Επωνυμία του αιτούντος

- Όνομα Πατρός

- Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή θεωρημένο διαβατήριο για αλλοδαπούς, με την

αντίστοιχη άδεια παραμονής σε ισχύ

- Διεύθυνση κατοικίας

- ΑΦΜ και ΔΟΥ

- Ακριβή θέση του χώρου

- Αριθμό τηλεφώνου και ηλεκτρονική διεύθυνση αν υπάρχει

- Πωλούμενο είδος

2. Απόδειξη Ταμειακής μηχανής.

3. Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔΟΥ ή επανεκτύπωση δραστηριότητας από το TAXISNET.

4. Δημοτική Ενημερότητα από τον Δήμο Βόλου (άρθρο 285 Δ.Κ.Κ.).

Η άδεια συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη ΔΕΝ θα χορηγείται, αν δεν προσκομίζει έκαστος ενδιαφερόμενος βεβαίωση εξόφλησης των τελών χρήσης για το Δήμο.

Επιπλέον δικαιολογητικά για θέσεις ψησταριών, λουκουμάδων και χαλβάδων που θα συμμετάσχουν στην εμποροπανήγυρη (υπάγονται στην κατηγορία «επιχείρηση μαζικής εστίασης – επιχείρηση παρασκευής και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε προσωρινό χώρο»):

1) κάτοψη υπαίθριου χώρου εις τριπλούν υπογεγραμμένη από μηχανικό,

2) διάγραμμα ροής δραστηριότητας καταστήματος με τεχνική έκθεση της επιχείρησης εις τριπλούν,

3) υπεύθυνη δήλωση του πωλητή ή αναγομωτή του πυροσβεστήρα (6 kg) που θα χρησιμοποιήσει ο εκθέτης, για την καλή λειτουργία του,

4) πιστοποιητικό υγείας όλου του προσωπικού που θα απασχολείται,

5) πιστοποιητικό εκπαίδευσης όλου του προσωπικού που θα απασχολείται,

6) υπεύθυνη Δήλωση υγειονομικού και αγορανομικού υπεύθυνου

7) δύο φωτογραφίες.

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ :

Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας επιχείρησης μαζικής εστίασης θα προηγηθεί ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ και

 

Ο Πρόεδρος

Ζέρβας Ανδρέας

Τα μέλη

1) Γεώργιος Πράττος 2) Απόστολος Μαλαματίνης

3) Χρήστος Στεφόπουλος 4) Σοφία Μαχαίρα

5) Δέσποινα Κούτνα 6) Αποστολία Σόφη

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ