Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόλου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                           Βόλος, 14/3/2018

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                    Aριθ. Πρωτ.: 941

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

Πληροφορίες: Κατσαρού Βασιλική

Τηλέφωνο: 2421028518

 

 

 

 

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόλου»

ενδεικτικού προϋπολογισμού 64.648,64€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

 

Όροι διακήρυξης

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  (ορθή επανάληψη εντύπου)

 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΛΑΚΑ» ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ                                                                                                                                            Βόλος 5/9/2017
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ                                                                                                                                                                         Αριθ. Πρωτ.:3329

 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ   ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΛΑΚΑ» ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου (ΝΠΔΔ) διενεργεί Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την εκμίσθωση   του σχολικού γεωργικού αγρού στην θέση « Κοινοτική Λάκα» Μικροθηβών  (έκτασης 30 στρεμμάτων).

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ κοινοτικη λακα 2017

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΙΔΙΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΑΥΛΑΓΑΔΕΣ» ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ                                                                                                          Βόλος  5/9/2017

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ                                                                                                                                       Αριθ. Πρωτ.: 3327

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ  ΑΙΔΙΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΑΥΛΑΓΑΔΕΣ» ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ 

 

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου (ΝΠΔΔ) διενεργεί Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την εκμίσθωση   του σχολικού γεωργικού αγρού στην θέση « Αυλαγάδες» Αϊδινίου  (έκτασης 2 στρεμμάτων).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΑΥΛΑΓΑΔΕΣ 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΩΛΚΟΥ (Άγιος Ονούφριος)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΠΔΔ)

ΤΗΛ. 2421028517

 

Βόλος, 06/09/2017

Αριθ. Πρωτ. 2167

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου (ΝΠΔΔ)

Προκηρύσσει  ανοικτό  πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του Σχολικού Κυλικείου του   Γυμνασίου Ιωλκού, (Άγιος Ονούφριος).  

Περίληψη διακήρυξης κυλικείο Ιωλκού

Διακήρυξη διαγωνισμού για κυλικείο Ιωλκού

ΑΙΤΗΣΗ

Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου του Γυμνασίου Κάτω Λεχωνίων για έξι χρόνια.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ                                              Βόλος, 22/06/2016
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ                                                                     Αρ. Πρωτ: 254

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για εκμίσθωση Σχολικού  Κυλικείου)

 

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου του  Γυμνασίου Κάτω Λεχωνίων  για έξι χρόνια.

 

Περίληψη Γυμνάσιο Κάτω Λεχωνίων

Διακήρυξη διαγωνισμού για κυλικείο Γυμνασίου Κάτω Λεχωνίων

ΑΙΤΗΣΗ

Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου του 6ου Γυμνασίου Βόλου για έξι χρόνια.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ                                              Βόλος, 22/6/2016

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ                                                                      Αρ. Πρωτ: 252

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για εκμίσθωση Σχολικού  Κυλικείου)

 

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου του  6ου  Γυμνασίου Βόλου για έξι χρόνια.

 

Περίληψη 6ο Γυμνάσιο Βολου

Διακήρυξη διαγωνισμού για κυλικείο 6ου Γυμνάσιο Βόλου

ΑΙΤΗΣΗ

Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου του 5ου Λυκείου Βόλου για έξι χρόνια.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ                                                           Βόλος, 22/6/2016

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ                                                                                   Αρ. Πρωτ: 258

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για εκμίσθωση Σχολικού  Κυλικείου)

 

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου του  5ου  Λυκείου Βόλου για έξι χρόνια.

 

Περίληψη 5ου Λυκείου Βολου

Διακήρυξη διαγωνισμού για κυλικείο 5ου Λυκείου Βόλου

ΑΙΤΗΣΗ

Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση του Κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Kάτω Λεχωνίων “Τοπάλειο” για έξι χρόνια.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ                                                    Βόλος, 13/6/2016

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ                                                                        Αρ. Πρωτ: 218

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για εκμίσθωση Σχολικού  Κυλικείου)

 

Η Σχολική Επιτροπή ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου του 2ου  Δημοτικού Σχολείου Kάτω Λεχωνίων “Τοπάλειο” για έξι χρόνια.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διακήρυξη διαγωνισμού για κυλικείο Κάτω Λεχωνίων

ΑΙΤΗΣΗ

 

Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του Κυλικείου των 14ου & 19ου Δημοτικών Σχολείων Βόλου (Αθ. Διάκου 161) για έξι χρόνια.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ                                                    Βόλος, 16/6/2016

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ                                                                        Αρ. Πρωτ: 223

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για εκμίσθωση Σχολικού  Κυλικείου)

 

Η Σχολική Επιτροπή ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου των 14ου & 19ου  Δημοτικών Σχολείων  Βόλου  (Αθ. Διάκου 161) για έξι χρόνια.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διακήρυξη διαγωνισμού για κυλικείο δημοτικού σχολείου14o kai 19o

ΑΙΤΗΣΗ

Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του Κυλικείου του 10ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου (Κύπρου – Εθν. Αντιστάσεως) για έξι χρόνια.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ                                                    Βόλος, 13/6/2016

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ                                                                                     Αρ. Πρωτ: 216

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για εκμίσθωση Σχολικού  Κυλικείου)

 

Η Σχολική Επιτροπή ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου του 10ου  Δημοτικού Σχολείου Βόλου  (Κύπρου – Εθν. Αντιστάσεως) για έξι χρόνια.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ , 

Διακήρυξη διαγωνισμού για κυλικείο 10ου Δημοτικού Σχολείου

ΑΙΤΗΣΗ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ