Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόλου»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                           Volos, 14/3/2018

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                    Aριθ. Prot: 941

Municipality of Volos

School board ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ

EDUCATION Municipality of Volos

Information: Katsaros Basilica

Phone: 2421028518

 

 

 

 

 

TERMS OF INQUIRY

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

«Προμήθεια ειδών καθαριότητας, ευπρεπισμού και λοιπών ειδών υγιεινής της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Municipality of Volos»

ενδεικτικού προϋπολογισμού 64.648,64€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

 

Terms Declaration

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  (ορθή επανάληψη εντύπου)

 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΛΑΚΑ» ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ACRES

GREEK REPUBLIC
EDUCATION COMMITTEE Municipality of Volos
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ                                                                                                                                            Βόλος 5/9/2017
Municipality of Volos                                                                                                                                                                         Αριθ. Prot:3329

 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ   ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΛΑΚΑ» ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ACRES

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου (Entity) διενεργεί Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την εκμίσθωση   του σχολικού γεωργικού αγρού στην θέση « Κοινοτική Λάκα» Μικροθηβών  (area 30 acres).

 

SUMMARY RENTAL

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ κοινοτικη λακα 2017

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΙΔΙΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΑΥΛΑΓΑΔΕΣ» ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΔΥΟ (2) ACRES

GREEK REPUBLIC

EDUCATION COMMITTEE Municipality of Volos

SCHOOL COMMITTEE A / VATHMIAS                                                                                                        Βόλος  5/9/2017

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ                                                                                                                                       Αριθ. Prot: 3327

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ  ΑΙΔΙΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΑΥΛΑΓΑΔΕΣ» ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ 

 

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου (Entity) διενεργεί Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την εκμίσθωση   του σχολικού γεωργικού αγρού στην θέση « ΑυλαγάδεςΑϊδινίου  (area 2 acres).

SUMMARY RENTAL

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΑΥΛΑΓΑΔΕΣ 2017

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΙΩΛΚΟΥ (Saint Onoufrios)

GREEK REPUBLIC

Magnesia Prefecture

Municipality of Volos

School board

SECONDARY EDUCATION (Entity)

TEL. 2421028517

 

Volos, 06/09/2017

No. Primary. 2167

Η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου (Entity)

Προκηρύσσει  ανοικτό  πλειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την μίσθωση του Σχολικού Κυλικείου του   Γυμνασίου Ιωλκού, (Saint Onoufrios).  

Περίληψη διακήρυξης κυλικείο Ιωλκού

Διακήρυξη διαγωνισμού για κυλικείο Ιωλκού

REQUEST

Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου του Γυμνασίου Κάτω Λεχωνίων για έξι χρόνια.

GREEK REPUBLIC

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ                                              Βόλος, 22/06/2016
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ                                                                     Αρ. Primary: 254

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για εκμίσθωση Σχολικού  Κυλικείου)

 

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟVATHMIAS EDUCATION Municipality of Volos

Launches

Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου του  Γυμνασίου Κάτω Λεχωνίων  για έξι χρόνια.

 

Περίληψη Γυμνάσιο Κάτω Λεχωνίων

Διακήρυξη διαγωνισμού για κυλικείο Γυμνασίου Κάτω Λεχωνίων

REQUEST

Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου του 6ου Γυμνασίου Βόλου για έξι χρόνια.

GREEK REPUBLIC

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ                                              Βόλος, 22/6/2016

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ                                                                      Αρ. Primary: 252

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για εκμίσθωση Σχολικού  Κυλικείου)

 

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟVATHMIAS EDUCATION Municipality of Volos

Launches

Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου του  6ου  Γυμνασίου Βόλου για έξι χρόνια.

 

Περίληψη 6ο Γυμνάσιο Βολου

Διακήρυξη διαγωνισμού για κυλικείο 6ου Γυμνάσιο Βόλου

REQUEST

Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου του 5ου Λυκείου Βόλου για έξι χρόνια.

GREEK REPUBLIC

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ                                                           Βόλος, 22/6/2016

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ                                                                                   Αρ. Primary: 258

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για εκμίσθωση Σχολικού  Κυλικείου)

 

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟVATHMIAS EDUCATION Municipality of Volos

Launches

Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου του  5th  Λυκείου Βόλου για έξι χρόνια.

 

Περίληψη 5ου Λυκείου Βολου

Διακήρυξη διαγωνισμού για κυλικείο 5ου Λυκείου Βόλου

REQUEST

Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό για την εκμίσθωση του Κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Kάτω Λεχωνίων “Τοπάλειο” για έξι χρόνια.

GREEK REPUBLIC

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ                                                    Βόλος, 13/6/2016

Municipality of Volos                                                                        Αρ. Primary: 218

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για εκμίσθωση Σχολικού  Κυλικείου)

 

Η Σχολική Επιτροπή ΠΡΩΤΟVATHMIAS EDUCATION Municipality of Volos

Launches

Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου του 2ου Δημοτικού Σχολείου Kάτω Λεχωνίων “Τοπάλειο” για έξι χρόνια.

ABSTRACT

Διακήρυξη διαγωνισμού για κυλικείο Κάτω Λεχωνίων

REQUEST

 

Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του Κυλικείου των 14ου & 19ου Δημοτικών Σχολείων Βόλου (Ath. Deacon 161) για έξι χρόνια.

GREEK REPUBLIC

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ                                                    Βόλος, 16/6/2016

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ                                                                        Αρ. Primary: 223

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για εκμίσθωση Σχολικού  Κυλικείου)

 

Η Σχολική Επιτροπή ΠΡΩΤΟVATHMIAS EDUCATION Municipality of Volos

Launches

Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου των 14th & 19ου Δημοτικών Σχολείων  Βόλου  (Ath. Deacon 161) για έξι χρόνια.

ABSTRACT

Διακήρυξη διαγωνισμού για κυλικείο δημοτικού σχολείου14o kai 19o

REQUEST

Ανοικτός Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για την εκμίσθωση του Κυλικείου του 10ου Δημοτικού Σχολείου Βόλου (Cyprus - Nat. Resistance) για έξι χρόνια.

GREEK REPUBLIC

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ                                                    Βόλος, 13/6/2016

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ                                                                                     Αρ. Primary: 216

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ   ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(για εκμίσθωση Σχολικού  Κυλικείου)

 

Η Σχολική Επιτροπή ΠΡΩΤΟVATHMIAS EDUCATION Municipality of Volos

Launches

Ανοικτό Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου του 10ου Primary School of Volos  (Cyprus - Nat. Resistance) για έξι χρόνια.

ABSTRACT , 

Διακήρυξη διαγωνισμού για κυλικείο 10ου Δημοτικού Σχολείου

REQUEST

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

Set as default language