ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ
και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο :
«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο : «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΗΜΕΔ
και ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
πριν τη Διενέργεια Ηλεκτρονικής Κλήρωσης και Επιλογής Μελών Επιτροπής για το έργο :
«ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΡΟΜΩΝ ΗΠΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ»

Έρευνα αγοράς για εργασίες αντικατάστασης επικεράμωσης στέγης (Δευτέρα 5-5-2014)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Βόλος, 29-04 -2014

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                          Αρ. Πρωτ: 48653

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Μικρασιατών 81

Πληρ. : Γ. Γίδαρης

Τηλ. : 24210-94048

FAX : 24210-23492

Email : dtexn@volos-city.gr

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Η παρούσα έρευνα αγοράς αφορά την Εργασία αντικατάστασης της επικεράμωσης της στέγης του Ειδικού Σχολείου στην Παιδόπολη Αγριάς.

Η στέγη του κτιρίου είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα με επίστρωση από κεραμίδια, τα οποία επεκτείνονται και στις βεράντες του κτιρίου και τα οποία είναι κατεστραμμένα. Το πραγματικό εμβαδόν της επικεράμωσης είναι 480 m2.

Η εργασία αντικατάστασης της επικεράμωσης θα γίνει ως εξής.

1.Καθαίρεση όλων των κεραμιδιών, καθάρισμα της επιφάνειας συλλογή και μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης

2.Τοποθέτηση ξύλινων τεγίδων 5×5

3.Τοποθέτηση μεμβράνης μη υδατοπερατής

4.Τοποθέτηση κεραμιδιών Ρωμαϊκού τύπου.

Στην τιμή συμπεριλαμβάνεται και η αξία των υλικών.

Η εργασία θα βαρύνει το έργο «Συντήρηση και ανακαίνιση Σχολικών κτιρίων 2014» με Κ.Α. 30-7331.016.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

m2

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ (€)

ΠΟΣΟΝ

(€)

1

Αντικατάσταση επικεράμωσης

480,00

20,00

9.600,00

ΦΠΑ 23%

2.208,00

ΣΥΝΟΛΟ

11.808,00 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν προσφορές μέχρι την Δευτέρα 05-05-2014 στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας, κτίριο Σπίρερ, Μικρασιατών 81, 2ος όροφος, γραφείο 9.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΔΑΡΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

                                                                     Βόλος 12-07-2013

                                                                      Αριθμ. Πρωτ : 84747

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μικρασιατών 81-Μακρυνίτσης
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Γίδαρης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2421 0 94084
Fax: 24210 23492

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων αρμοδιότητάς στις κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και στις διατάξεως εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α’ 226) και σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ 18/οικ.21508/4-11-2011 (φεκ2540/β/7-11-2011) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και την αριθμ. πρωτ. 3762/ΤΥ166 14-01-2013 απόφασή στις.

Συγκεκριμένα η κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, επιτροπών παραλαβής των παρακάτω δημοσίων έργων:

 

 

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής παραλαβής δημοσίων έργων, μετέχουν όλοι οι υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, μόνιμοι και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, κλάδου μηχανικοί ΠΕ, ΤΕ.

 

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013 ώρα 09.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

1 Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας από θεομηνίες Δ.Ε. Ν. Ιωνίας έτους 2011

Ν. Ιωνίας

20.000,00 €

Μισοκέφαλος Ευθύμιος
2 Ανάπλαση γραμμικού άλσους

Βελεστίνο

276.000,00 €

Γιωτάκη Αθαν. – Κελαϊδόπουλος Αναργ.
3 Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Κατηχωρίου του Δήμου Πορταριάς

Πορταριάς

215.000,00 €

Ετμεκτζόγλου Αναστ.
4 Πεζοδρόμηση – ηλεκτροφωτισμός του δρόμου από ξενοδοχείο Ελένη έως Αγ. Ρηγινάκη

Σκοπέλου

546.000,00 €

 
5 Καθαρισμός και περίφραξη κοινοχρήστων χώρων

Σκοπέλου

25.000,00 €

 

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013 ώρα 09.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής παραλαβής δημοσίων έργων, μετέχουν όλοι οι υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, μόνιμοι και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, κλάδου μηχανικοί ΠΕ, ΤΕ.

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Διευθυντής

ΓΙΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/3

 

 

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ