Πρόσληψη καθαριστή -ριας με σύμβαση μίσθωσης έργου από 11/09/2017 έως 30/06/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΠΔΔ)

ΤΗΛ. 2421028517

Βόλος, 01/09/2017

Αρ. Πρωτ.2131

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Πρόσληψη καθαριστή -ριας με σύμβαση μίσθωσης έργου από 11/09/2017 έως 30/06/2018

 

Ο Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Βόλου έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του Ν.1892/1990 παράγραφος 5 του άρθρου 113 όπως ισχύει ύστερα από την αντικατάστασή του με το άρθρο 36 του Ν. 3699/08 (ΦΕΚ 199/Α’)
  2. Τις διατάξεις του Ν.4186 (ΦΕΚ Α’ 193/17-09-2013) «Καθαρισμός σχολικών μονάδων».
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του Ν. 4407/2016 (ΦΕΚ 134 Α΄)
  4. Τις διατάξεις του άρθρου  8 του Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17 Α΄)
  5. Την εισήγηση του διευθυντή του ΕΠΑΛ Αγριάς.
  6. Την υπ’ αριθμ. 84/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.

                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Ότι η Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπ/σης Δήμου Βόλου θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού μίας θέσης (1) με σύμβαση μίσθωσης έργου για το χρονικό διάστημα από 11/09/2017 έως 30/06/2018 και αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων του ΕΠΑΛ Αγριάς, (Αριστοτέλη  -Λάμπη / Αγριά Τηλ. 2428091097)από 11/09/2017 έως 30/06/2018

 

Ανακοινωση_ ΕΠΑΛ_Αγριάς
πρότυπο αίτησης
Υπεύθυνη Δήλωση 1
Υπεύθυνη Δήλωση_κενή


 

Πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου για το σχολικό έτος 2015-2016.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΠΔΔ)

ΤΗΛ. 2421028517


Βόλος, 2/11/2015
Αρ. Πρωτ. 362

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Ότι η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Βόλου θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού, τριών (3) ατόμων στην καθαριότητα σχολείων, με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου και αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων των παρακάτω σχολείων,  μετά από κενό που δημιουργήθηκε λόγω παραιτήσεων:

- Ν/Γ Μικροθηβών,  Μικροθήβες, τηλ. 24220-51246 (1 θέση – 2 αίθουσες – έως την 30/6/2015)
- 2ο & 3ο Ν/Γ Ιωλκού, Ανακασιά & Άνω Βόλος, τηλ. 2421072396 & 2421072397 (1 θέση – 3 αίθουσες – έως την 30/6/2015)
- 3ο Δημ.Σχ. Αγριάς Δράκειας, Δράκεια, τηλ. 24280-96014 (1 θέση – 3 αίθουσες – έως την 30/6/2015)

 

ανακοινωση_ΝΟΕ_2015

AITHSH 2015

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ για την μίσθωση Σχολικών Κυλικείων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ                                                                                                                               Βόλος, 25/08/2015
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ                                                                                                                                     Αρ. Πρωτ: 380

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι με βάση την υπ’ αριθμ 105/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βόλου, αναστέλλεται η διεξαγωγή των ανοικτών πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκμίσθωση των κυλικείων των 7ου – 9ου Γυμνασίου Βόλου , 6ου ΓΕΛ Βόλου, Γυμνασίου Κάτω Λεχωνίων, 6ου Γυμνασίου Βόλου, 2ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας, 4ου Γυμνασίου – 4ου ΓΕΛ Βόλου, 10ου Γυμνασίου Βόλου, 3ου Γυμνασίου – 3ου ΓΕΛ Βόλου -Εσπερινό Γυμνασίου Βόλου, σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ 67184/Δ2/2015 εγκυκλίου του Υπουργείου Πολιτισμού – Παιδείας και Θρησκευμάτων, περί επανεξέτασης του πλαισίου λειτουργίας των κυλικείων των δημόσιων σχολείων.

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ανακοίνωση αλλαγής ημερομηνίας διεξαγωγής πλειοδοτικών διαγωνισμών για την μίσθωση Σχολικών Κυλικείων των 7ου – 9ου Γυμνασίου Βόλου , 6ου ΓΕΛ Βόλου, Γυμνασίου Κάτω Λεχωνίων, 6ου Γυμνασίου Βόλου, 2ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας, 4ου Γυμνασίου – 4ου ΓΕΛ Βόλου, 10ου Γυμνασίου Βόλου, 3ου Γυμνασίου – 3ου ΓΕΛ Βόλου -Εσπερινό Γυμνασίου Βόλου”

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΒΑΘΜΙΑΣ                                                                                                         Βόλος, 06/08/2015

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ                                                                                                                                          Αρ. Πρωτ: 365

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους  ότι η ημερομηνία διεξαγωγής των ανοικτών πλειοδοτικών διαγωνισμών για την εκμίσθωση των κυλικείων των  7ου – 9ου Γυμνασίου Βόλου , 6ου ΓΕΛ Βόλου, Γυμνασίου Κάτω Λεχωνίων, 6ου Γυμνασίου Βόλου, 2ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας, 4ου Γυμνασίου – 4ου ΓΕΛ Βόλου, 10ου Γυμνασίου Βόλου, 3ου Γυμνασίου – 3ου ΓΕΛ Βόλου -Εσπερινό Γυμνασίου Βόλου  μεταφέρεται από τις 10/8/2015 ημέρα Δευτέρα, στις  28/8/2015 ημέρα Παρασκευή.

Οι διαγωνισμοί και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα Γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας  Εκπ/σης Δήμου Βόλου (Αρ. Ζάχου – Επτά Πλατανίων, κτίριο Μουρτζούκου ) σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα:

 

Α/Α

ΚΥΛΙΚΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΩΡΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1

7ου - 9ου Γυμνασίου Βόλου

9:00 – 9:15 π.μ

9:15 – 9:30 π.μ

2

6ου ΓΕΛ Βόλου,

9:30 – 9:45π.μ

9:45 – 10:00π.μ

3

Γυμνασίου Κάτω Λεχωνίων,

10:00 – 10:15π.μ

10:15 – 10:30π.μ

4

6ου Γυμνασίου Βόλου

10:30 – 10:45π.μ

10:45 – 11:00π.μ

5

2ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας,

11:00 – 11:15π.μ

11:15 – 11:30π.μ

6

4ου Γυμνασίου – 4ου ΓΕΛ Βόλου

11:30 – 11:45π.μ

11:45 – 12:00μ

7

10ου Γυμνασίου Βόλου

12:00 – 12:15μ.μ.

12:15 – 12:30μ.μ

8

3ου Γυμνασίου – 3ου ΓΕΛ Βόλου -Εσπερινό Γυμνασίου Βόλου

12:30 – 12:45μ.μ

12:45 – 13:00μ.μ

 

Αν  κάποιος από τους διαγωνισμούς κριθεί άγονος τότε  θα επαναληφθεί στις 18/09/2015 και κατά τις ώρες που απεικονίζει ο παραπάνω πίνακας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι  μπορούν να απευθύνονται στα  γραφεία της Σχολικής Επιτροπής (τηλ: 24210-28517) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες καθώς και στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα του Δήμου Βόλου http://www.dimosvolos.gr.

 

 Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΓΑΛΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ