Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια αστικού εξοπλισμού και υλικών σήμανσης οδών του Δήμου Βόλου»

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 

«Προμήθεια αστικού εξοπλισμού και υλικών σήμανσης οδών του Δήμου Βόλου, διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης, ενδεικτικού συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 123.962,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

 

Έρευνα αγοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων των Διευθύνσεων του Δήμου Βόλου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου

Ταχ. Κώδικας: 38001

Πληρ: Ζ. Καντόλα

Τηλ: 2421350165

Ε-mail: z.kantola@volos-city.gr

Βόλος: 04 / 11 /2016 

Αρ. Πρωτ : 96186

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ : Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ), ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ >>

 

Ο Δήμος Βόλου σας γνωστοποιεί ότι θα προβεί, με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Άρθρα 118 και 328), στην προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων των Διευθύνσεων του Δήμου Βόλου (Δ/νση Καθαριότητας, Πρασίνου, Τεχνικών Υπηρεσιών [Τμήμα ηλεκτροφωτισμού], Κοιμητηρίων και Βιώσιμης Κινητικότητας).

 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των δέκα εφτά χιλιάδων διακοσίων σαράντα ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (17.240,96€)συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (όπως δεσμεύτηκε με την υπ’ αριθ. 468/2016 Α.Ο.Ε. και τις αριθ. 1918,1919,1920,1921 και 1922 Π.Α.Υ.), το οποίο θα καλυφθεί από τους κωδικούς εξόδων 20.6063.001, 20.6063.101, 35.6063.001, 45.6063.001 και 70.6063.701 του προϋπολογισμού του δήμου οικον. έτους 2016.

Τεχνικές Προδιαγραφές: σύμφωνα με το ΦΕΚ 1503/Β/11-10-2006 το οποίο τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 1323/Β/30-7-2007, το ΦΕΚ 990/Β/28-5-2008, το Π.Δ 396/1994, το Π.Δ 1073/1981 και με την ΚΥΑ 53364/2-10-2010.

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α

ΑΞΙΑ

1

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ Πρότυπα 388,420

44 ΖΕΥΓΗ

3,50 €

154,00 €

2

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (κουτί των εκατό τεμαχίων)

191 ΚΟΥΤΙΑ

5,00 €

955,00 €

3

ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 60903

1 ΖΕΥΓΟΣ

30,00 €

30,00 €

4

ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

1 ΖΕΥΓΟΣ

10,00 €

10,00 €

5

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΨΙΜΑΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 381-7,420

50 ΖΕΥΓΗ

24,50 €

1.225,00 €

6

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 420-ΕΝ 388

40 ΖΕΥΓΗ

2,00 €

80,00 €

7

ΚΡΑΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ 397

34 ΤΕΜΑΧΙΑ

8,00 €

272,00 €

8

ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ ΕΝ 166

1 ΤΕΜΑΧΙΟ

45,00 €

45,00 €

9

ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ GOGGLES ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 166

21 ΤΕΜΑΧΙΑ

7,00 €

147,00 €

10

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 166,169

242 ΤΕΜΑΧΙΑ

4,00 €

968,00

11

ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΕΝ 166

60 ΤΕΜΑΧΙΑ

6,00 €

360,00 €

12

ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ

1 ΤΕΜΑΧΙΟ

22,00 €

22,00 €

13

ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ 2 Ρ3

1 ΤΕΜΑΧΙΟ

45,00 €

45,00

14

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1 ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 149

450 ΤΕΜΑΧΙΑ

2,00

900,00 €

15

ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 340 ΕΝ 467

60 ΤΕΜΑΧΙΑ

20,16 €

438,00 €

16

ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 344,345 S5

16 ΖΕΥΓΗ

10,00 €

160,00 €

17

ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 344,345

18 ΖΕΥΓΗ

25,00 €

450,00 €

18

ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 361

1 ΤΕΜΑΧΙΑ

83,00 €

83,00 €

19

ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ ΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 363

2 ΤΕΜΑΧΙΑ

125,00 €

250,00 €

20

ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 355

2 ΤΕΜΑΧΙΑ

48,00 €

96,00 €

21

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 352-1,352-3

10 ΤΕΜΑΧΙΑ

22,00 €

220,00 €

22

ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 352-2 (ΖΕΥΓΗ)

20 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΖΕΥΓΗ)

0,50 €

10,00 €

23

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

1 ΖΕΥΓΟΣ

15,00€

15,00€

24

ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 343 ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ)

457 ΤΕΜΑΧΙΑ

7,00 €

3.199,00 €

25

ΚΑΠΕΛΑ ΨΑΘΙΝΑ

236 ΤΕΜΑΧΙΑ

10,00 €

2.360,00 €

26

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ) ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 340,471

33 ΤΕΜΑΧΙΑ

4,00 €

132,00€

27

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΨΙΜΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 381

10 ΤΕΜΑΧΙΑ

80,00 €

800,00

28

ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΠΛΗ ΧΑΡΤΙΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 149

100 ΤΕΜΑΧΙΑ

1,00 €

100,00 €

29

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ

60 ΤΕΜΑΧΙΑ

3,30

198,00€

30

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΥΦΑΣΜΑ TYVEK ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΚΛΠ ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ)

15 ΤΕΜΑΧΙΑ

12,00 €

180,00 €

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

13.904,00 €

Φ.Π.Α 24%

3.336,96

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

17.240,96

 

 

 

 

 

 

Κριτήριο κατακύρωσης: η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για το κάθε είδος της προμήθειας.

Παράδοση – Εκτέλεση εργασιών: Από την υπογραφή της σύμβασης και

μέχρι το τέλος του έτους 2016.

Τόπος παράδοσης-εγκατάστασης: στις αρμόδιες Διευθύνσεις του Δήμου Βόλου (Δ/νση Καθαριότητας, Πρασίνου, Τεχνικών Υπηρεσιών [Τμήμα ηλεκτροφωτισμού], Κοιμητηρίων και Βιώσιμης Κινητικότητας).


Αρμόδια επιβλέπουσα Υπηρεσία: Δ/νση Οικονομικών, Πλατεία Ρήγα Φεραίου πληροφορίες: Ζ. Καντόλα, τηλ: 2421350165, e-mail: z.kantola@volos-city.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές υποχρεούνται να υποβάλλουν μαζί με την οικονομική προσφορά τους Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ Α΄75), στην οποία θα δηλώνουν ότι:

- Τα υπό προμήθεια είδη είναι σύμφωνα με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές (ΦΕΚ 1503/Β/11-10-2006 το οποίο τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 1323/Β/30-7-2007, το ΦΕΚ 990/Β/28-5-2008, το Π.Δ 396/1994, το Π.Δ 1073/1981 και με την ΚΥΑ 53364/2-10-2010).

- Η παράδοση, των ειδών θα γίνει από την υπογραφή της σύμβασης και

μέχρι το τέλος του έτους 2016, σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων Διευθύνσεων.

- Δεσμεύονται για την αποτύπωση του λογότυπου του Δήμου Βόλου στα είδη για τα οποία απαιτείται (Α/Α 24, 26 και 30) και την προμήθεια των αντίστοιχων μεγεθών σύμφωνα με τις παραγγελίες που θα δοθούν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται να καταθέσουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Βόλου (δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου, ταχ. κώδικας 38001) έως 11/11/2016 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. σε κλειστό φάκελο με αναγραφόμενη την επωνυμία του ενδιαφερομένου με τα πλήρη στοιχεία (δ/νση, τηλέφωνο, e-mail), τον αριθμό πρωτοκόλλου και τον τίτλο της παρούσας Πρόσκλησης.

Συνημμένα επισυνάπτεται το λογότυπο του Δήμου Βόλου σε μορφή pdf (στα είδη για τα οποία απαιτείται σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα).

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΝΤΟΛΑ ΖΗΝΟΒΙΑ

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

 

Για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας εργαζομένων των Διευθύνσεων του Δήμου Βόλου (Δ/νση Καθαριότητας, Πρασίνου, Τεχνικών Υπηρεσιών [Τμήμα ηλεκτροφωτισμού], Κοιμητηρίων και Βιώσιμης Κινητικότητας).

 

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ: ……………………………………………………….…

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ……………..…………………………………………

 

 

 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ: Στις αρμόδιες Δ/νσεις του Δήμου Βόλου έπειτα από παραγγελία των Δ/σεων και των Τμημάτων αυτών.

 

 

 

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

1

ΓΑΝΤΙΑ ΑΠΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΝΙΤΡΙΛΙΟ Πρότυπα 388,420

44 ΖΕΥΓΗ

2

ΓΑΝΤΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (κουτί των εκατό τεμαχίων)

191 ΚΟΥΤΙΑ

3

ΓΑΝΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 60903

1 ΖΕΥΓΟΣ

4

ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ

1 ΖΕΥΓΟΣ

5

ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΨΙΜΑΤΑ ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 381-7,420

50 ΖΕΥΓΗ

6

ΓΑΝΤΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 420-ΕΝ 388

40 ΖΕΥΓΗ

7

ΚΡΑΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ 397

34 ΤΕΜΑΧΙΑ

8

ΚΡΑΝΟΣ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΟΞΟ ΕΝ 166

1 ΤΕΜΑΧΙΟ

9

ΓΥΑΛΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΥΠΟΥ GOGGLES ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 166

21 ΤΕΜΑΧΙΑ

10

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 166,169

242 ΤΕΜΑΧΙΑ

11

ΑΣΠΙΔΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΕΝ 166

60 ΤΕΜΑΧΙΑ

12

ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ

1 ΤΕΜΑΧΙΟ

13

ΜΑΣΚΑ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ 2 Ρ3

1 ΤΕΜΑΧΙΟ

14

ΦΙΛΤΡΟΜΑΣΚΑ Ρ1 ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 149

450 ΤΕΜΑΧΙΑ

15

ΑΔΙΑΒΡΟΧΕΣ ΠΟΔΙΕΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 340 ΕΝ 467

60 ΤΕΜΑΧΙΑ

16

ΓΑΛΟΤΣΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 344,345 S5

16 ΖΕΥΓΗ

17

ΑΡΒΥΛΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 344,345

18 ΖΕΥΓΗ

18

ΕΞΑΡΤΗΣΗ ΟΛΟΣΩΜΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 361

1 ΤΕΜΑΧΙΑ

19

ΑΝΑΚΟΠΤΕΣ ΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 363

2 ΤΕΜΑΧΙΑ

20

ΑΠΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 355

2 ΤΕΜΑΧΙΑ

21

ΩΤΟΑΣΠΙΔΕΣ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 352-1,352-3

10 ΤΕΜΑΧΙΑ

22

ΩΤΟΒΥΣΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 352-2 (ΖΕΥΓΗ)

20 ΤΕΜΑΧΙΑ (ΖΕΥΓΗ)

23

ΕΠΙΓΟΝΑΤΙΔΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

1 ΖΕΥΓΟΣ

24

ΝΙΤΣΕΡΑΔΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 343 ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ(ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ)

457 ΤΕΜΑΧΙΑ

25

ΚΑΠΕΛΑ ΨΑΘΙΝΑ

236 ΤΕΜΑΧΙΑ

26

ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΑ ΓΙΛΕΚΑ ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ) ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 340,471

33 ΤΕΜΑΧΙΑ

27

ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΨΙΜΑΤΑ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ 381

10 ΤΕΜΑΧΙΑ

28

ΜΑΣΚΑ ΗΜΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΑΠΛΗ ΧΑΡΤΙΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΝ 149

100 ΤΕΜΑΧΙΑ

29

ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΧΩΡΩΝ

60 ΤΕΜΑΧΙΑ

30

ΟΛΟΣΩΜΗ ΦΟΡΜΑ ΜΕ ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΑΠΟ ΕΛΑΦΡΥ ΥΦΑΣΜΑ TYVEK ΚΑΤΑΛΗΛΗ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥΣ ΚΛΠ ΜΕ ΤΥΠΩΜΑ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (ΣΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ)

15 ΤΕΜΑΧΙΑ

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Φ.Π.Α 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:

 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ :

 

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ.ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ PDF ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΟΜΕΝΟ ΤΟ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                                                                   Βόλος 20. 8. 2015
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ                                                                                                                          Αριθμ. πρωτ. 79211
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

 

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική δημοπρασία η εκποίηση εκατό (100) περίπου εγκαταλελειμμένων οχημάτων που θα περισυλλεχθούν από σημεία του διευρυμένου Δήμου Βόλου, με τελικό σκοπό την παράδοσή τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ.(Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους , ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.500€.
Η δημοπρασία θα γίνει στις 4 Σεπτεμβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 μ. του έτους 2015, στο Κεντρικό Δημαρχείο, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, η οποία έχει ορισθεί με την υπ’ αριθμ.67/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου.
Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει έως τις 11π.μ. της ιδίας ημέρας.
Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν ως εγγύηση συμμετοχής στο Διαγωνισμό, εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για παρακατάθεση σ’ αυτό, από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στη δημοπρασία, ποσού 350 ευρώ υπέρ του Δήμου Βόλου.
Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Τμήμα Δημοτικών Προσόδων του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 24213 50108-115.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ

 

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ