ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΛΑΚΑ» ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ                                                                                                                                            Βόλος 5/9/2017
ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ                                                                                                                                                                         Αριθ. Πρωτ.:3329

 

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΜΙΚΡΟΘΗΒΩΝ   ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΛΑΚΑ» ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΤΡΙΑΝΤΑ (30) ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου (ΝΠΔΔ) διενεργεί Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την εκμίσθωση   του σχολικού γεωργικού αγρού στην θέση « Κοινοτική Λάκα» Μικροθηβών  (έκτασης 30 στρεμμάτων).

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ κοινοτικη λακα 2017

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ ΑΙΔΙΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΑΥΛΑΓΑΔΕΣ» ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ                                                                                                          Βόλος  5/9/2017

ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ                                                                                                                                       Αριθ. Πρωτ.: 3327

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ  ΑΙΔΙΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ «ΑΥΛΑΓΑΔΕΣ» ΕΚΤΑΣΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ 

 

Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόλου (ΝΠΔΔ) διενεργεί Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με φανερή προφορική διαδικασία προσφορών για την εκμίσθωση   του σχολικού γεωργικού αγρού στην θέση « Αυλαγάδες» Αϊδινίου  (έκτασης 2 στρεμμάτων).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΑΥΛΑΓΑΔΕΣ 2017

Πρόσληψη τριών (3) καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου από 08/09/2017 έως 30/06/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΠΔΔ)

ΤΗΛ. 2421028517, 18

Βόλος, 31/08/2017

Αρ. Πρωτ. 3281

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψη τριών (3) καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου

από 08/09/2017 έως  30/06/2018.

Η Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Βόλου έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.1892/1990 παράγραφος 5 του άρθρου 113 όπως ισχύει ύστερα από την αντικατάστασή του με το άρθρο 36 του Ν. 3699/08 (ΦΕΚ 199/Α’)
 2. Τις διατάξεις του Ν.4186/2013 άρθρο 50 (ΦΕΚ 193/Α’ 17/9/2013)
 3. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου από 26/8/2015, ΦΕΚ 102 “Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης”
 4. Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/Β17-4-2008) Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και  Θρησκευμάτων
 5. Τις εισηγήσεις των Σ.Σ.Κ. 6ο & 8ο Δ.Σ.  29ο & 19ο Ν/Γ Βόλου, Σ.Σ.Κ. 3ο & 9ο ΔΣ & 9ο Ν/Γ Ν. Ιωνίας και Σ.Σ.Κ. 3ο Δ.Σ. & 3ο Ν/Γ Αγριάς- Δράκειας.
 6. Την με αριθμ. … απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.

                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Ότι η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Βόλου θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού, τριών (3) ατόμων στην καθαριότητα σχολείων, με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου και αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων των παρακάτω σχολείων,  μετά από σχετική εισήγηση.

 • 8ο Δημ. Σχ. & 19ο Ν/Γ Βόλου, Γαλλίας & Γαμβέτα, Βόλος, τηλ. 2421039517 (1 θέση – 13 αίθουσες – από 08/09/2017 έως 30/6/2018)
 • 9ο Δημ. Σχ. & 9ο Ν/Γ Ν. Ιωνίας, Χρ. Σμύρνης 25, Βόλος, τηλ. 2421085730 (1 θέση – 15 αίθουσες – από 08/09/2017 έως 30/6/2018)
 • Σ.Σ.Κ. 3ο Δημ. Σχ. & 3ο Ν/Γ Αγριάς- Δράκειας, Δράκεια, τηλ. 2428096014 (1 θέση – 3 αίθουσες – από 08/09/2017 έως 30/6/2018)

ανακοινωση_ΣΕΠ_2017 ,
AITHSH 2017 ,
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου από 20/9/2016 έως 30/6/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΠΔΔ)

ΤΗΛ. 2421028517, 18

Βόλος, 12/9/2016

Αρ. Πρωτ. 308

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου από 20/9/2016 έως 30/6/2017.

                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Ότι η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Βόλου θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού, ενός (1) ατόμου στην καθαριότητα σχολείων, με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου και αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων του παρακάτω σχολείου,  μετά από κενό που δημιουργήθηκε :

- 5ο Δημ. Σχ. Βόλου, Κανάρη 21, τηλ. 2421039561 (1 θέση – 15 αίθουσες – από 20/9/2016 έως 30/6/2017)

Ανακοίνωση_ΣΕΠ-Γ_2016

AITHSH 2016

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου από 12/9/2016 έως 30/6/2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΠΔΔ)

ΤΗΛ. 2421028517, 18

Βόλος, 31/8/2016

Αρ. Πρωτ. 290

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου από 12/9/2016 έως 30/6/2017.

Η Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Βόλου έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.1892/1990 παράγραφος 5 του άρθρου 113 όπως ισχύει ύστερα από την αντικατάστασή του με το άρθρο 36 του Ν. 3699/08 (ΦΕΚ 199/Α’)
 2. Τις διατάξεις του Ν.4186/2013 άρθρο 50 (ΦΕΚ 193/Α’ 17/9/2013)
 3. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου από 26/8/2015, ΦΕΚ 102 “Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης”
 4. Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/Β17-4-2008) Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και  Θρησκευμάτων
 5. Τις εισηγήσεις των διευθυντών των ΣΣΚ.
 6. Την με αριθμ. 71/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.

                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Ότι η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Βόλου θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού, τεσσάρων (4) ατόμων στην καθαριότητα σχολείων, με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου και αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων των παρακάτω σχολείων,  μετά από κενά που δημιουργήθηκαν :

- 5ο  Ν/Γ Βόλου, Κύπρου & Εθν. Αντιστάσεως, Βόλος, τηλ. 2421072200 (1 θέση – 5 αίθουσες – από 12/9/2016 έως 30/6/2017)

- Ειδικό Δημ. Σχ. Βόλου για παιδιά με ΔΑΔ, Ελ. Βενιζέλου Τέρμα, Ν. Ιωνία, τηλ. 2421091285 (1 θέση – 10 αίθουσες – από 12/9/2016 έως 30/6/2017)

- 1ο Δημ. Σχ. Πορταριάς, Πορταριά, τηλ. 2428090240 (1 θέση –  14 αίθουσες – από 12/9/2016 έως 30/6/2017)

- 1ο Ν/Γ Ιωλκού, Αγ. Ονούφριος, τηλ. 2421072395 (1 θέση – 2 αίθουσες – από 12/9/2016 έως 30/6/2017)

ανακοινωση_ΣΕΠ_2016

ΑΙΤΗΣΗ 2016

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

Πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου από 8/1 έως 30/6/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΠΔΔ)

ΤΗΛ. 2421028517, 18

Βόλος, 3/12/2015

Αρ. Πρωτ. 399

 

Πρόσληψη καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου από 8/1 έως 30/6/2016

                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

Ότι η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Βόλου θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού, εννέα (9) ατόμων στην καθαριότητα σχολείων, με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου και αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων των παρακάτω σχολείων,  μετά από κενά που δημιουργήθηκαν.

 ανακοινωση_ΔΕΚ_2015 ,

 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ,

 AITHSH 2015

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ