ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ Ν.ΙΩΝΙΑΣ-2017»

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                       

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ                                                                 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ

Βόλος, 4-7-2018

Αρ. Πρωτ.: 56908

 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Βόλου,
προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου
«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ Δ.Ε ΠΛΗΝ ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ
Ν.ΙΩΝΙΑΣ-2017»

προϋπολογισμού δαπάνης 55.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
και της αναθεώρησης

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΕΡΓΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΠΕΡΙΛΗΨΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΥΔ

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ Ν.ΙΩΝΙΑΣ-2017»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
                                                                                                                                                                                                                                    Αριθ. Πρωτ: 49146/14-6-2017

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμος Βόλου

διακηρύσσει

την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ Ν.ΙΩΝΙΑΣ-2017»
Εκτιμώμενης αξίας 44.354,,84 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α.),

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ Δ.Ε ΒΟΛΟΥ ΚΑΙ Ν.ΙΩΝΙΑΣ-2017

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ