ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Συμπληρωματικές εργασίες Πράξης Εφαρμογής Νέων Παγασών Δήμου Βόλου»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

The Municipality of Volos

διακηρύσσει

δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:
Συμπληρωματικές εργασίες Πράξης Εφαρμογής Νέων Παγασών Δήμου Βόλου. Εκτιμώμενης αξίας 10.027,08€ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 24%)
που θα διεξαχθεί σύμφωνα με: a) τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (A 147) and b) τους όρους της
παρούσας 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΠΑΓΑΣΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

Set as default language