Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

 
 
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης


Αναπληρώτρια Διευθύντρια 
Μαρία Κοντού


Ταχ. Δ/νση
: Κτίριο Σκενδεράνη 4ος όροφος (Τοπάλη 12 – Δημητριάδος, Τ.Κ. 38221)

Τηλέφωνο: 2421097669

E-Mail: m.kontou@volos-city.gr

 

1.Τμήμα Τουρισμού

Προϊστάμενος : Γεώργιος Παπαμακάριος

Διεύθυνση : κτίριο Βόλος INFO -  Γρ.Λαμπράκη με Σέκερη

Τηλ.: 24210 30930 και 24210 30940

E-mail: infovolos@gmail.com

 

2. Τμήμα Εμπορίου

Προϊσταμένη : Κούτνα Δέσποινα

Διεύθυνση : Τοπάλη 12 με Δημητριάδος – κτίριο Σκενδεράνη – ΤΚ 38221  – Βόλος

Τηλ.: 24210-97654, 24210 97650, 24210 97665

E-mail: d.koutna@volos-city.gr

 

3. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

Προϊστάμενος : Γεωργάκος Γεώργιος

Ταχ. Δ/νση: Κτίριο Σκενδεράνη 4ος όροφος (Τοπάλη 12 – Δημητριάδος, Τ.Κ. 38221)

Τηλέφωνο: 2421097668

E-Mail: ggeorgakos@volos-city.gr

 

4. Τμήμα Αλιείας

Προϊσταμένη  :  Μαρία Κοντού

Ταχ. Δ/νση: Κτίριο Σκενδεράνη 4ος όροφος (Τοπάλη 12 – Δημητριάδος, Τ.Κ. 38221)

Τηλέφωνο: 2421097667

E-Mail: m.kontou@volos-city.gr 

 

Η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης είναι αρμόδια για την προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου, του προγράμματος Γαλάζιων Σημαιών των ακτών, της παρακολούθησης, αδειοδότησης και εποπτείας των εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου, την προστασία του καταναλωτή και έχει περιορισμένες αρμοδιότητες σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης αυτής δίνοντας προς αυτές τις απαιτούμενες κατευθύνσεις και εντολές. Υπό την ενιαία δε διεύθυνση, την εποπτεία και τον έλεγχο αυτού ασκούνται όλες οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των υπηρεσιών αυτών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

 

Η ανωτέρω αποτελείται από τα ακόλουθα τέσσερα τμήματα:

  • Τμήμα Τουρισμού
  • Τμήμα Εμπορίου 
  • Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
  • Τμήμα Αλιείας
volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ