Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Δημοσιεύτηκε στις 25 Νοεμβρίου th, 2011 στις 15:22 Εκτύπωση Εκτύπωση
Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Διευθυντής :Γιώργος Στούμπος

Ταχ. Δ/νση: Κτίριο Σκενδεράνη 4ος όροφος (Τοπάλη 12 – Δημητριάδος, Τ.Κ. 38221)

Τηλέφωνο: 2421097669

E-Mail:

 

1.Τμήμα Τουρισμού

Προϊστάμενος :

Διεύθυνση : κτίριο Βόλος INFO -  Γρ.Λαμπράκη με Σέκερη

Τηλ.: 24210 30930 και 24210 30940

E-mail: infovolos@gmail.com

 

2. Τμήμα Εμπορίου

Προϊσταμένη : Κούτνα Δέσποινα

Διεύθυνση : Τοπάλη 12 με Δημητριάδος – κτίριο Σκενδεράνη – ΤΚ 38221  – Βόλος

Τηλ.: 24210 97650, 24210 97665

E-mail:

 

3. Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

Προϊστάμενος : Γεωργάκος Γεώργιος

Ταχ. Δ/νση: Κτίριο Σκενδεράνη 4ος όροφος (Τοπάλη 12 – Δημητριάδος, Τ.Κ. 38221)

Τηλέφωνο: 2421097667

E-Mail: th.simou@volos-city.gr

 

4. Τμήμα Αλιείας

Προϊστάμενος :

Ταχ. Δ/νση: Κτίριο Σκενδεράνη 4ος όροφος (Τοπάλη 12 – Δημητριάδος, Τ.Κ. 38221)

Τηλέφωνο: 2421097668

E-Mail: alieias@volos-city.gr

 

 

Η Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης είναι αρμόδια για την προώθηση της  τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου, την παρακολούθηση, αδειοδότηση και εποπτεία των εμπορικών δραστηριοτήτων στην περιοχή του Δήμου, την προστασία του καταναλωτή, την προστασία και ανάπτυξη της φυτικής παραγωγής, της ζωικής παραγωγής και της αλιείας στην περιοχή του Δήμου,  την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου για την βελτίωση των μεθόδων εργασίας και την καλύτερη οργάνωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης προΐσταται όλων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης αυτής δίνοντας προς αυτές τις απαιτούμενες κατευθύνσεις και εντολές. Υπό την ενιαία δε διεύθυνση, την εποπτεία και τον έλεγχο αυτού ασκούνται όλες οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των υπηρεσιών αυτών, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις του ισχύοντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Η ανωτέρω αποτελείται από τα ακόλουθα τέσσερα τμήματα:

 • Τμήμα Τουρισμού
 • Τμήμα Εμπορίου 
 • Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης 
 • Τμήμα Αλιείας
volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia