Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας,ΚΑΠΗ & Δημόσιας Υγείας

Δημοσιεύτηκε στις 28 Νοεμβρίου th, 2011 στις 14:52 Εκτύπωση Εκτύπωση
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ & Δημόσιας Υγείας

 

Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης : Ζορμπά Μαρία

Ταχ. Δ/νση: Πλατεία Ρήγα Φεραίου

Τηλέφωνο: 24213-53134 / 2421084337

Φαξ: 24210-60420

 

1.Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας  (τηλέφωνα αρμόδιων υπαλλήλων)

Προϊσταμένη :  Κουπριντζιώτου Παναγιώτα

Τηλ. 2421353140

 

2. Τμήμα ΚΑΠΗ

Προϊσταμένη :  Ζορμπά Μαρία

τηλ: 2421020252

 

3. Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας

Προϊσταμένη : Παπαδημητρίου Αναστασία

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Α.    ΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΑΝΑΠΗΡΙΚΩΝ  ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

1.ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΤΥΦΛΟΤΗΤΑΣ

Δικαιολογητικά: ΑΙΤΗΣΗ,ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ , ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥ  ΚΕΠΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΦΟΡΙΑΣ, ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΕΗ ή ΟΤΕ, Α.Φ.Μ., Α.Μ.Κ.Α., ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ  ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ :ΑΠΟΚΚΟΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ή ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ.

 

2. ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΙΑΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Δικαιολογητικά:ΑΙΤΗΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥ  ΚΕΠΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% , ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ,  ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΟΥ  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΦΟΡΙΑΣ, Α.Μ.Κ.Α., ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ :ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ, ΤΟΥΣ ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΤΟΥ ΙΚΑ, ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΓΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΜΕΣΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ.

 

3.ΕΠΙΔΟΜΑ ΒΑΡΕΙΑΣ ΝΟΗΤΙΚΗΣ ΥΣΤΕΡΗΣΗΣ 

Δικαιολογητικά: ΑΙΤΗΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΠΑ ΜΕ ΑΝΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ(ΓΙΑ ΑΜΕΣΑ, ΕΜΜΕΣΑΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ), ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, ΑΦΜ ΓΙΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ Ή ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ,ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ,ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ,ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 18οΕΤΟΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥΣ.

 

4.ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΩΦΑΛΑΛΙΑΣ

Δικαιολογητικά:ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ,ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ,ΑΦΜ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ,ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ,ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΓΕΝΝΗΣΗΣ,  ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΤΡΑΠΕΖΗΣ,  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥ  ΚΕΠΑ ΑΠΟ ΤΟ 19ο ΕΩΣ 65ο ΕΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.

 

5. ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ-ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ-ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ.

Δικαιολογητικά: :ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ,ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ,ΑΦΜ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΑΤΡΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ,ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ  ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ  ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ, ΑΜΚΑ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΤΡΑΠΕΖΗΣ,  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥ  ΚΕΠΑ ΓΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ 67% ΚΑΙ ΓΙΑ AIDS 50% ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.

 

6.ΕΠΙΔΟΜΑ ΧΑΝΣΕΝΙΚΩΝ

 

7.ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΙΝΗΣΗΣ

Δικαιολογητικά :ΑΙΤΗΣΗ,ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΕΙΟ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΕΗ, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΠΑ, Α.Φ.Μ., ΑΜΚΑ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΤΡΑΠΕΖΗΣ .

 

8.  ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΥΣΗΣ

Δικαιολογητικά : ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΠΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ.

 

9. ΕΠΙΔΟΜΑ  ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ-ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΟΤΑ.

Δικαιολογητικά: ΑΙΤΗΣΗ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥ  ΚΕΠΑ, ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, ΑΦΜ , ΑΜΚΑ,  ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΤΡΑΠΕΖΗΣ, ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ,  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΔΕΗ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ.

 

10. ΕΠΙΔΟΜΑ  ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ.

Δικαιολογητικά: ΑΙΤΗΣΗ ,ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΠΑ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΦΟΡΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ , ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ , ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΜΕΣΑ  ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ , ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΜΕΣΑ ΕΝΗΛΙΚΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΤΑΞΗ,  ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΑΚΡΙΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ,  ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΕΠΙΚΥΡΩΜΕΝΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΤΡΑΠΕΖΗΣ.

 

11. ΕΠΙΔΟΜΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Δικαιολογητικά: ΑΙΤΗΣΗ ,ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ, ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΓΙΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 3 ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΦΟΡΙΑΣ, ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΤΡΑΠΕΖΗΣ.

 

12. ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ.

Δικαιολογητικά: ΑΙΤΗΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΦΟΡΙΑΣ,ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΟΓΑ Ή ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ,ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ, ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ,ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΑΜΚΑ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΤΡΑΠΕΖΗΣ.

 

13. ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ.

Δικαιολογητικά: ΑΙΤΗΣΗ,ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΠΟΥ ΝΑ ΔΗΛΩΝΕΙ ΤΟ ΕΚΤΑΚΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ,ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ.

 

14.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ.

Δικαιολογητικά: ΑΙΤΗΣΗ, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ,ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΘΑΡΕΣ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΠΙΔΩΣΕΙΣ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ,ΑΠΟΚΟΜΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΑΜΕΙΩΝ,ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ, ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ, , ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ(ΣΤΡΑΤΕΥΣΗΣ,ΔΙΑΖΕΥΞΗΣ,ΟΡΦΑΝΙΑΣ,ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ), ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΤΡΑΠΕΖΗΣ.

 

 Β. ΠΑΡΟΧΗ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Β) ΛΟΙΠΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

1)ΑΔΕΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
2)ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
3)ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ
4) ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ -ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
5)ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΛΑΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
6) ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΟΙΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ (ΓΡ. ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2421353123)
7) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΓΡ. ΚΟΙΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2421353123)
8) ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΠΟ Κ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΣ
(ΒΟΝΤΖΟΥ 2421353137, ΚΟΥΤΣΙΜΠΟΥ 2421353123, ΒΟΥΛΓΑΡΗ2421353123)
9) ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΙΛΑΝΡΩΠΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
10) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ
11)ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΛΗΓΕΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΕΠΕΡΙΠΤ. ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ (ΓΡ. ΚΟΙΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ 2421353123)

 

13.ΧΟΡΗΓΗΣΗ-ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥ

Δικαιολογητικά: ΑΙΤΗΣΗ, ΥΠ.ΔΗΛΩΣΗ, ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ, ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΙΚΑ &ΤΕΒΕ& ΟΓΑ, ΠΙΣΤ/ΚΟ ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ), ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ, ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ.

 

14. ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Δικαιολογητικά: ΑΙΤΗΣΗ, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ, ΠΙΣΤ/ΚΟ ΟΙΚΟΓ. ΚΑΤ/ΣΗΣ, ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ(ΔΙΑΖΕΥΞΗ Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ), ΛΗΞ. ΠΡ.ΘΑΝΑΤΟΥ(ΘΑΝΑΤΟΣ ΠΑΤΕΡΑ), ΠΙΣΤ. ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 67% ( ΑΝΑΠΗΡΙΑ), ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΥΛΑΚΩΝ (ΦΥΛΑΚΙΣΗ ΠΑΤΕΡΑ), ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΤΡΑΤΟΥ(ΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΠΑΤΕΡΑ), ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (ΗΘΙΚΗ ΑΝΑΞΙΟΤΗΤΑ ΠΑΤΕΡΑ)

Στον τομέα της Κοινωνικής Προστασίας ανήκει και το γραφείο που είναι υπεύθυνο για τα θέματα Ισότητας των Φύλων, Εθελοντισμού,Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας
Υπεύθυνη: Παπαδοπούλου Σοφία
Διεύθυνση: 2ας Νοεμβρίου 129 (πρώην Υγειονομικό)
Τηλ:2421353150
Fax:2421060420    e-mail:antonelaki@yahoo.gr
Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο Βόλου
Διεύθυνση:Ολυμπιονίκη Αγνώντα-Κουρουνιώτη  (περιοχή Καραγάτς), Βόλος.
Τηλ./ Fax.:24210 55156


16. ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΔΗΜΟY ΒΟΛΟΥ ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΔΗΜΟY ΒΟΛΟΥ

 

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ και Δημόσιας Υγείας είναι αρμόδια για το σχεδιασμό και την εφαρμογή των πολιτικών κοινωνικής προστασίας των δημοτών, την εύρυθμη λειτουργία των ΚΑΠΗ και  την προστασία και προαγωγή της δημόσιας υγείας στην περιοχή του Δήμου, με τη λήψη των καταλλήλων μέτρων και τη ρύθμιση των σχετικών δραστηριοτήτων, καθώς και για την αντιμετώπιση του προβλήματος των αδέσποτων ζώων. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

 

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

  • RSS
  • Newsletter
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • YouTube
  • 104.6fm
  • Wikipedia