Δημοσιεύτηκε στις 12 Ιουλίου th, 2013 στις 11:33 Εκτύπωση Εκτύπωση

                                                                     Βόλος 12-07-2013

                                                                      Αριθμ. Πρωτ : 84747

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Μικρασιατών 81-Μακρυνίτσης
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γεώργιος Γίδαρης
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2421 0 94084
Fax: 24210 23492

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών θα προβεί στη διαδικασία δημόσιας κλήρωσης για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων αρμοδιότητάς στις κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και στις διατάξεως εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ Α’ 226) και σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ 18/οικ.21508/4-11-2011 (φεκ2540/β/7-11-2011) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και την αριθμ. πρωτ. 3762/ΤΥ166 14-01-2013 απόφασή στις.

Συγκεκριμένα η κλήρωση αφορά την επιλογή υπαλλήλων ως τακτικών και αναπληρωματικών μελών, επιτροπών παραλαβής των παρακάτω δημοσίων έργων:

 

 

Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής παραλαβής δημοσίων έργων, μετέχουν όλοι οι υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, μόνιμοι και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, κλάδου μηχανικοί ΠΕ, ΤΕ.

 

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013 ώρα 09.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

 

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

1 Αποκατάσταση αγροτικής οδοποιίας από θεομηνίες Δ.Ε. Ν. Ιωνίας έτους 2011

Ν. Ιωνίας

20.000,00 €

Μισοκέφαλος Ευθύμιος
2 Ανάπλαση γραμμικού άλσους

Βελεστίνο

276.000,00 €

Γιωτάκη Αθαν. – Κελαϊδόπουλος Αναργ.
3 Αποχέτευση λυμάτων οικισμού Κατηχωρίου του Δήμου Πορταριάς

Πορταριάς

215.000,00 €

Ετμεκτζόγλου Αναστ.
4 Πεζοδρόμηση – ηλεκτροφωτισμός του δρόμου από ξενοδοχείο Ελένη έως Αγ. Ρηγινάκη

Σκοπέλου

546.000,00 €

 
5 Καθαρισμός και περίφραξη κοινοχρήστων χώρων

Σκοπέλου

25.000,00 €

 

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 15 Ιουλίου 2013 ώρα 09.00 π.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.Στην κλήρωση ανάδειξης των μελών της επιτροπής παραλαβής δημοσίων έργων, μετέχουν όλοι οι υπάλληλοι της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, μόνιμοι και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, κλάδου μηχανικοί ΠΕ, ΤΕ.

Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Διευθυντής

ΓΙΔΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/3

 

 

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

  • RSS
  • Newsletter
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • YouTube
  • 104.6fm
  • Wikipedia