Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης

Δημοσιεύτηκε στις 7 Φεβρουαρίου th, 2012 στις 02:15 Εκτύπωση Εκτύπωση
Επίσημη σελίδα Πολεοδομίας
 Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης
 
Διευθύντρια : Ελένη Μπακογιάννη
Διευθύντρια : Μικρασιατών 81 – κτίριο Σπίρερ – Βόλος 
Τηλ.: 24213 56821
E-mail : gr.poleod @ volos-city.gr
 
1.Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης
Προϊσταμένη : Τσοπουρίδου Κυριακή
Διεύθυνση : Μικρασιατών 81 – κτίριο Σπίρερ – Βόλος
Τηλ.: 24213 56813
 
 
2.Τμήμα Πολεοδομικού Ελέγχου
Προϊστάμενος : Σκαρβέλη Ελένη
Διεύθυνση : Μικρασιατών 81 – κτίριο Σπίρερ – Βόλος
Τηλ.: 2421356853
 
 
3.Τμήμα Πολεοδομικού Σχεδιασμού
Προϊστάμενος : Μαυραντώνης ιωάννης

Διεύθυνση : Μικρασιατών 81 – κτίριο Σπίρερ – Βόλος

Τηλ.: 24213 56851

 

Η Διεύθυνση Πολεοδομίας είναι αρμόδια για την εφαρμογή του πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, την έκδοση και έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών και τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών. Οι συγκεκριμένες αρμοδιότητες της Διεύθυνσης, στο πλαίσιο της αποστολής της, καθορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

 • Μεριμνά για την έκδοση των ζητούμενων αδειών, με βάση τις κείμενες διατάξεις.
 • Μεριμνά για τον έλεγχο εφαρμογής των εκδοθεισών αδειών.

Αρμοδιότητες Γραμματείας

 • Τηρεί τα βιβλία διακίνησης των μελετών και έκδοσης των οικοδομικών αδειών καθώς και το αρχείο του τμήματος (ηλεκτρονικό και κλασικό).
 • Ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλόμενων φακέλων και τους καταχωρίζει σε αντίστοιχα βιβλία (διακίνησης, προελέγχου κλπ)
 • Παρέχει πληροφορίες στους ενδιαφερόμενους σχετικές με το αρχείο και χορηγεί ακριβή αντίγραφα.

Αρμοδιότητες εκδόσεως Οικοδομικών Αδειών

Τα υπηρεσιακά αντικείμενα του Τμήματος διαγράφονται, σε γενικές γραμμές, ως εξής:

 • Παραλαμβάνει, ελέγχει την πληρότητα των υποβαλλομένων φακέλων για την έκδοση οικοδομικών αδειών και ελέγχει τις υποβαλλόμενες μελέτες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
 • Ελέγχει τις αρχιτεκτονικές, στατικές, υδραυλικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες, τη μελέτη θερμομόνωσης, τη μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και τα σχετικά φορολογικά στοιχεία για την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικών αδειών βιομηχανικών κτιρίων, κατά τις ρυθμίσεις της σχετικής νομοθεσίας.
 • Εκδίδει και αναθεωρεί και τις οικοδομικές άδειες και τηρεί όλα τα απαιτούμενα σχετικά μητρώα και στοιχεία.
 • Παρέχει πληροφορίες προς κάθε ενδιαφερόμενο σχετικές με την εφαρμογή του ΓΟΚ.
 • Μεριμνά για τη συγκέντρωση νομολογίας και ταξινόμηση των εκάστοτε διατάξεων, που έχουν σχέση με τις αρμοδιότητες του Τμήματος Πολεοδομίας.

Αρμοδιότητες αδειών εγκαταστάσεων και τεχνικών επαγγελματικών αδειών

 • Χορηγεί τις άδειες δομικής ή μηχανικής κατασκευής προς εγκατάσταση κεραίας σταθμού στην ξηρά, σύμφωνα με το άρθρο 24 α΄ του ν. 2075/1992 (ΦΕΚ 129 Α΄), όπως ισχύει, και  επιβάλλει κυρώσεις στους παραβάτες.
 • Ρυθμίζει κάθε θέμα το οποίο αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία και στη συντήρηση ανελκυστήρων, καθώς και στη χορήγηση των σχετικών τεχνικών επαγγελματικών αδειών, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας.
 • Χορηγεί τις άδειες εγκατάστασης και τις άδειες λειτουργίας φωτοβόλων σωλήνων, φωτεινών επιγραφών και ηλεκτροκίνητων ανυψωτικών μηχανημάτων  και ελέγχει τη λειτουργία τους.


Για έκδοση εγγράφων από την πολεοδομία, παρακαλούμε, επιλέξτε από την παρακάτω λίστα το έγγραφο που σας ενδιαφέρει, ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά που χρειάζεστε, συμπληρώστε τις ηλεκτρονικές αιτήσεις και καταθέσετε τα στην υπηρεσία μας. Ευχαριστούμε.

 

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia