Έρευνα αγοράς για προμήθεια κτηνιατρικών φαρμάκων για τα αδέσποτα ζώα του Δημ. Καταφυγίου

Δημοσιεύτηκε στις 21 Ιουνίου st, 2016 στις 10:07 Εκτύπωση Εκτύπωση

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΚΑΠΗ & ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: Λ. Ειρήνης 131
Ταχ. Κωδικας: 38446
Πληροφορίες: Σμπόρου Ζωή
Τηλέφωνο: 24213 53134
FAX: 2421060401
Email: z.smporou@volos-city.gr

 

Βόλος , 17 / 06 /2016
Αριθ. Πρωτ.: 52592

ΘΕΜΑ : Έρευνα αγοράς για προμήθεια κτηνιατρικών φαρμάκων για τα αδέσποτα ζώα του Δημ. Καταφυγίου

Α/Α

ΤΥΠΟΣ- ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ σε € ΦΠΑ 13%

ΣΥΝΟΛΟ

Σε €

1

Φιάλη 50ml

Ιβερμεκτίνη

2

25

6,50

56,50

2

Φιάλη 500ml

Κυπερμεθρίνη

2

25

6,50

56,50

3

Φιάλη 250ml

Φοξίμη

2

35

9,10

79,10

4

Φιάλη 250ml

Αμιτράζη

2

20

5,20

45,20

5

Κουτί 20 δισκίων

Ακεπρομαζίνη

10

10,40

13,52

117,52

ΣΥΝΟΛΟ 354,82 €

Το συνολικό κόστος θα ανέλθει στο ποσό των 354,82 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 13% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 15.6632.001 του προϋπολογισμού για το έτος 2016. Η διάθεση της πίστωσης έχει εγκριθεί με την αριθμ. 49/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές καλούνται να καταθέσουν αυτοπροσώπως η να αποστείλουν τις προσφορές τους στο Τμήμα Προμηθειών εως την Τρίτη 21/6/2016 και ώρα 14.30 μ.μ. σε κλειστό φάκελο με την επωνυμία του ενδιαφερομένου, τον αριθμό πρωτοκόλλου και τον τίτλο της έρευνας αγοράς.

 

 

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Δ/νσης

Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ

και Δημόσιας Υγείας

ΖΟΡΜΠΑ ΜΑΡΙΑ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

  • RSS
  • Newsletter
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • YouTube
  • 104.6fm
  • Wikipedia