Περίληψη διακήρυξης δημοπρασίας εκποίησης αποβλήτων λιπαντικών ελαίων

Δημοσιεύτηκε στις 24 Ιουλίου th, 2017 στις 10:34 Εκτύπωση Εκτύπωση

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΟΔΩΝ

 

Βόλος 14/7/2017

Αριθ. πρωτ. 59322

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΛΑΙΩΝ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΟΛΟΥ

Διακηρύσσει ότι:

Εκτίθεται σε φανερή πλειοδοτική και προφορική δημοπρασία η εκποίηση χρησιμοποιημένων λιπαντικών ελαίων μηχανής καύσης, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης τα οποία προκύπτουν έπειτα από συντήρηση του δημοτικού στόλου οχημάτων και μηχανημάτων όπως αυτά περιγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί και προκύπτουν από το πρακτικό της επιτροπής καταμέτρησης και εκτίμησης των εκποιούμενων ειδών την 19-12-2016 και γι΄ αυτά που προέκυψαν μέχρι σήμερα και θα προκύψουν μέχρι την λήξη της σύμβασης με τον πλειοδότη

Κωδικός ΕΚΑ

Περιγραφή Αποβλήτου

Ποσότητα Αποβλήτου

13.02.08

Μίγματα αποβλήτων λιπαντικών ελαίων μηχανής καύσης, κιβωτίου ταχυτήτων και λίπανσης

5.100 kgr

Η δημοπρασία θα γίνει στις 28 Ιουλίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. του έτους 2017, στο Κεντρικό Δημαρχείο, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, η οποία έχει ορισθεί με την υπ’ αριθμ.25/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου.

Η κατάθεση των δικαιολογητικών θα γίνει έως τις 09:00 π.μ. της ιδίας ημέρας.

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί οι ενδιαφερόμενοι αφού προσκομίσουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο Διαγωνισμό όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 6 των όρων της σχετικής διακήρυξης.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο Τμήμα Δημοτικών Προσόδων του Δήμου, των οποίων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, τηλ. 24213 50108-115.

Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

  • RSS
  • Newsletter
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • YouTube
  • 104.6fm
  • Wikipedia