Πρόσληψη τριών (3) καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου από 08/09/2017 until 30/06/2018

Posted on 31 August st, 2017 in 14:39 Εκτύπωση Printing

GREEK REPUBLIC

Magnesia Prefecture

Municipality of Volos

School board

PRIMARY EDUCATION (Entity)

TEL. 2421028517, 18

Volos, 31/08/2017

No.. Primary. 3281

 

NOTICE

Πρόσληψη τριών (3) καθαριστριών με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου

from 08/09/2017 έως  30/06/2018.

Η Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης του Δήμου Βόλου έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του Ν.1892/1990 παράγραφος 5 Article 113 όπως ισχύει ύστερα από την αντικατάστασή του με το άρθρο 36 of N. 3699/08 (ΦΕΚ 199/Α’)
 2. Τις διατάξεις του Ν.4186/2013 άρθρο 50 (ΦΕΚ 193/Α’ 17/9/2013)
 3. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου από 26/8/2015, GG 102 “Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης”
 4. Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 2/18254/0022/3-4-2008 (ΦΕΚ 672/Β17-4-2008) Κοινής Απόφασης Υπουργών Οικονομίας Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και  Θρησκευμάτων
 5. Τις εισηγήσεις των Σ.Σ.Κ. 6ο & 8ο Δ.Σ.  29ο & 19the N / C Volos, Σ.Σ.Κ. 3ο & 9ο ΔΣ & 9the N / C N. Ιωνίας και Σ.Σ.Κ. 3the Board. & 3ο Ν/Γ Αγριάς- Drakia.
 6. Την με αριθμ. … απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ.

                                                    ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

 

Ότι η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Βόλου θα προβεί σε πρόσληψη προσωπικού, three (3) ατόμων στην καθαριότητα σχολείων, με σύμβαση μίσθωσης έργου ορισμένου χρόνου και αντικείμενο τον καθαρισμό των χώρων των παρακάτω σχολείων,  μετά από σχετική εισήγηση.

 • 8The Auction. Figure. & 19the N / C Volos, France & Gamveta, Volos, tel. 2421039517 (1 θέση – 13 αίθουσες – από 08/09/2017 until 30/6/2018)
 • 9The Auction. Figure. & 9the N / C N. Nea Ionia, C.. Smyrna 25, Volos, tel. 2421085730 (1 θέση – 15 αίθουσες – από 08/09/2017 until 30/6/2018)
 • Σ.Σ.Κ. 3The Auction. Figure. & 3ο Ν/Γ Αγριάς- Drakia, Drakeia, tel. 2428096014 (1 θέση – 3 αίθουσες – από 08/09/2017 until 30/6/2018)

ανακοινωση_ΣΕΠ_2017 ,
AITHSH 2017 ,
DECLARATION

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

Set as default language
 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia