Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την «Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και της Δ/νσης Πρασίνου του Δήμου Βόλου»

Δημοσιεύτηκε στις 6 Οκτωβρίου th, 2017 στις 14:20 Εκτύπωση Εκτύπωση

ΑΝΟΙKΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ

Δ ΙΑ Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ

για την «Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης και της Δ/νσης Πρασίνου του Δήμου Βόλου» για τα έτη 2017 και 2018, ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικού ποσού εκατόν πέντε χιλιάδων και ενενήντα ευρώ (105.090,00€)».

ΤΕΥΔ  (word)
volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

  • RSS
  • Newsletter
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • YouTube
  • 104.6fm
  • Wikipedia