Διακήρυξη Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη «Λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) σε κτίριο της πρώην Παιδόπολης Αγριάς»

Δημοσιεύτηκε στις 1 Δεκεμβρίου st, 2017 στις 12:01 Εκτύπωση Εκτύπωση

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

Δ ΙΑ Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

για τη «Λειτουργία της Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ) σε κτίριο της πρώην Παιδόπολης Αγριάς», διάρκειας ενός (1) έτους από την υπογραφή της σύμβασης ενδεικτικού προϋπολογισμού διακοσίων δέκα τριών χιλιάδων πέντε ευρώ και ενενήντα έξι λεπτών (213.005,96€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ»

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ και ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΕΥΔ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

  • RSS
  • Newsletter
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • YouTube
  • 104.6fm
  • Wikipedia