Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ – Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018» μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Posted on 12 February th, 2018 in 09:06 Εκτύπωση Printing

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

The Mayor of Volos, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ – Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018» μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  εκτιμώμενης αξίας 806.451,61 Euro (plus VAT. 24% )

01. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed01. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed

02. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed02. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕ ΑΔΑΜ_signed

03. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ_ΝΕΟ_signed03. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ_ΝΕΟ_signed

04. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΒΟΛΟΥ-Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥς 2018_signed04. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ ΔΕ ΒΟΛΟΥ-Ν.ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥς 2018_signed

05. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β._signed05. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Β._signed

06. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed06. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ_signed

07. EΣΥ_signed07. EΣΥ_signed

08. ΤΕΥΔ_signed08. ΤΕΥΔ_signed

09. ΤΕΥΔ  (word)

10. Οδηγίες συμπλήρωσης ΤΕΥΔΟδηγίες συμπλήρωσης ΤΕΥΔ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

Set as default language
  • RSS
  • Newsletter
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • YouTube
  • 104.6fm
  • Wikipedia