Διακήρυξη ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά και φαξ του Δήμου Βόλου»

Δημοσιεύτηκε στις 30 Μαρτίου th, 2018 στις 08:37 Εκτύπωση Εκτύπωση

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΑΝΟΙKΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την «Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά και φαξ του Δήμου Βόλου» για ένα (1) έτος, ενδεικτικού προϋπολογισμού συνολικού ποσού εκατόν εβδομήντα έξι χιλιάδων τριακοσίων τριάντα ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτά (176.330,48€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΕΥΔ

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

  • RSS
  • Newsletter
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • YouTube
  • 104.6fm
  • Wikipedia