ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΟΧ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΜΕΣΩΝ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Posted on 10 April th, 2018 in 10:25 Εκτύπωση Printing

Volos,10 – 4 – 2018
No. first. :30989

GREEK REPUBLIC
Magnesia Prefecture
Municipality of Volos
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Suspender INTERNET

 

A N D S O C I ORGANISATION
for the conclusion of fixed-term contract JOB
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) MONTH

The Mayor of Volos

 

View:
1. Article 206 of N. 3584/2007.
2. Article 14 and 21 of N. 2190/1994, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
3. The provisions of subparagraph o of paragraph. 2 Article 1 of N. 3812/2009 «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο».
4. The number. 143/2018 (SAA: 65Ε3Ω96-Υ1Σ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βόλου αναφορικά με την πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων για την αντιμετώπιση άμεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου.
5. The number. 665/41551/28-3-2018 (SAA: 6Ε5ΦΟΡ10-ΧΝΟ) εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Central Greece.
6. The number. 18562/1-3-2018 βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών περί ύπαρξης των αναγκαίων πιστώσεων.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Hiring, by private contract term of two (2) months :

- three (3) Κηπουρών ΔΕ
- six (6) Εργατών Καθαριότητας ΥΕ
- a (1) χειριστή καλαθοφόρου οχήματος ΔΕ
- a (1) οδηγού με δίπλωμα Γ΄ & Ε΄ κατηγορίας ΔΕ
- a (1) Μηχανοτεχνίτη – τεχνίτη οχημάτων ΔΕ

για την αντιμετώπιση άμεσων εποχικών υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Πρασίνου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΜΗΝΟΥ 2018

 

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

Set as default language
  • RSS
  • Newsletter
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • YouTube
  • 104.6fm
  • Wikipedia