Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: “Κυκλοφοριακή Μελέτη υλοποίησης της διαμόρφωσης των οδών Ζάχου και Καραμπατζάκη, ως οδών ήπιας κυκλοφορίας”

Δημοσιεύτηκε στις 10 Απριλίου th, 2018 στις 14:25 Εκτύπωση Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

ΜΕΛΕΤΗ: Κυκλοφοριακή Μελέτη υλοποίησης της
διαμόρφωσηςτων οδών Ζάχου και Καραμπατζάκη,
ως οδών ήπιας κυκλοφορίας

ΧΡΗΜ/ΤΗΣΗ: ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
Κ.Α 70.7413.702
CPV:             71320000-7

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ο Δήμος Βόλου

διακηρύσσει

Συνοπτικό διαγωνισμό
για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:
Κυκλοφοριακή Μελέτη υλοποίησης της διαμόρφωσης των οδών Ζάχου και Καραμπατζάκη, ως οδών ήπιας κυκλοφορίας”
Εκτιμώμενης αξίας 48.001,78 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΣΗΔΗΣ_signedΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΣΗΔΗΣ_signed

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

  • RSS
  • Newsletter
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • Pinterest
  • YouTube
  • 104.6fm
  • Wikipedia