Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (1) Εδικού Συνεργάτη με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) για την υποστήριξη του Γραφείου Δημάρχου σε θέματα Επικοινωνιακής Πολιτικής και Επικοινωνιακού Προγραμματισμού

Posted on 12 April th, 2018 in 08:09 Εκτύπωση Printing

GREEK REPUBLIC

Magnesia Prefecture

W O M A N A L A Y

Ο  Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Σ

                                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

                                      

                                            Βόλος    11/4/2018

                                            Αρ. Primary. : 31434

 

NOTICE

The Mayor of Volos, δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 163 N. 3584/2007, γνωστοποιεί την πρόσληψη ενός Ειδικού Συνεργάτη με σύμβαση ΙΔΟΧ για την υποστήριξη του Γραφείου Δημάρχου σε θέματα επικοινωνιακής πολιτικής και επικοινωνιακού προγραμματισμού (σχεδιασμός πολιτικών επικοινωνίας, προβολή και προώθηση των δραστηριοτήτων του Δήμου  με τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, αξιολόγηση επικοινωνιακών δράσεων, ανατροφοδότηση και βελτίωση επικοινωνιακής πολιτικής κ.λ.π. ).

QUALIFICATIONS

1.- Τα γενικά προσόντα των άρθρων 11-17 N. 3584/2007

2.- Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής, συναφές με την προς πλήρωση θέση, ήτοι με κύριο επιστημονικό αντικείμενο την Επικοινωνία.

3.- Επαρκείς γνώσεις με βάση το αντικείμενο σπουδών ή εμπειρία σε ανάλογα αντικείμενα.

4.- Τουλάχιστον καλή γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

REQUIRED DOCUMENTS

 1. Application.
 2. Curriculum vitae.
 3. Degree.
 4. Πτυχίο αγγλικής γλώσσας, τουλάχιστον επιπέδου Lower
 5.  Αποδεικτικά εμπειρίας ή επαρκούς γνώσης ( βάσει του αντικειμένου σπουδών) σε ανάλογα αντικείμενα.
 6. Affidavit, όπου θα δηλώνεται ότι κατά τη διάρκεια της απασχόλησης στη θέση του Ειδικού Συνεργάτη του Δημάρχου  δε θα ασκείται ελεύθερο επάγγελμα.
 7. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

       Σχετικές αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στον Δήμο Βόλου (Δημοτικό Κατάστημα Δημοτικής Ενότητας Νέας ΙωνίαςΤμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού – Peace Avenue 131) μέχρι και την Παρασκευή 20-4-2018 και κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, που θα συνοδεύονται από τα πιο πάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Περισσότερες πληροφορίες θα δίνονται καθημερινά από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου, by phone 24213 53150 και 24213 53122.

                                                                               

The Mayor of Volos

 ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΠΕΟΣ

 

 

 

volosInfoΤΟΠΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥΠανεπιστήμιο ΘεσσαλίαςΔημοτικό ΡαδιόφωνοΠολεοδομίαΠοδηλασίαΠεριφέρεια ΘεσσαλίαςΜετανάστεςΚΕΠΚαθαριότηταΝοσοκομείοflagΕθελοντισμόςΔιαύγειαempeΔΟΥΚΔΗΚΙCitiesNetΑΜΕΑ

Set as default language
 • RSS
 • Newsletter
 • Twitter
 • Facebook
 • Google+
 • Pinterest
 • YouTube
 • 104.6fm
 • Wikipedia